SMC svarar på nya körkortskrav

2013-04-29

EU-kommissionen drev ifjol igenom nya krav på provfordon för motorcykel utan att någon MC-organisation i Europa hann påverka det. SMC är mycket kritiska till de nya kraven som föreslås för provfordon för körprov för A-behörigheten. Det finns ingen konsekvensanalys för vad de nya kraven kommer att innebära. Varför ett provfordon ska väga 175 kilo och ha minst 50 kW har aldrig framgått.
SMC sågar förslaget och hoppas att Transportstyrelsen i EU-förhandlingar gör det möjligt att bibehålla dagens regler för provfordon A ytterligare några år.

Så här skriver SMC i sammanfattningen: SMC är starkt kritiska till de förslag som ska träda i kraft avseende provfordon för behörighet A. Förslaget innebär att kortväxta förare kanske inte kommer att kunna ta körkort för A-behörighet överhuvudtaget. Självklart vill alla MC-förare, särskilt nybörjare, ha en motorcykel där man både når till marken och fram till styret. Det är helt naturliga krav för trafiksäkerhet och körkortsutbildning. Att införa en minimivikt på 175 kilo och en minimieffekt på minst 50 kW betyder att det blir krångligare, dyrare och i värsta fall omöjligt att ta A-körkort om du har fel kroppsbyggnad. Förslaget drabbar kvinnor i högre utsträckning än män då de har en genomsnittlig kroppslängd som är kortare än män och oftast mindre muskelmassa. Samtidigt är det ett väl känt faktum att kvinnor är de säkraste förarna.  Förslaget befäster och förstärker skillnader mellan könen vilket inte är förenligt med de transportpolitiska målen.

Sverige har infört obligatorisk riskutbildning där syftet är att skapa säkra MC-förare som har insikt om risker och riskfyllda beteenden i samband med MC-körning. Frågan om vikt-effekt har därmed spelat ut sin roll och blir enbart ett hinder, främst för kortväxta MC-förare. Det är väl känt bland alla som arbetar med trafiksäkerhet att attityd är betydligt viktigare än vikten och effekten på provfordonet.

SMC ser inte hur förslaget om 175 kilos vikt och högre effekt på provfordonet ska öka säkerheten och rädda liv. Sverige har för ett antal år sedan slopat krav på 200 kilos minimivikt och sänkt kubikkrav från 700 till 595 kubik. Antalet dödade på motorcykel har sjunkit efter detta. Det finns ingen saklig grund för att införa förslaget i Sverige. Det finns inget i Trafikverkets djupstudier av dödade på motorcykel som pekar på att de överlevt om de kört en motorcykel med en effekt över 50 kW och vikt över 175 kilo i samband med körprovet.

Hela remissvaret från SMC.