Seger för Europas MC- och mopedägare

2013-05-30

Europas MC- och mopedägare vann en viktig seger idag! EU-parlamentets utskott för Transport och Turism (TRAN) röstade nämligen nej till det långtgående förslaget som krävde obligatorisk kontrollbesiktning av alla mopeder och motorcyklar samt årlig besiktning då fordonen är sju år eller äldre.
Detta är en stor seger för alla MC-organisationer inom FEMA som anser att detta ska beslutas av varje medlemsland, precis som idag!

SMC och de 21 medlemmarna inom FEMA har varit mycket engagerade i frågan. Även om Sverige haft obligatorisk kontrollbesiktning för motorcyklar i alla år är vi det enda landet i Norden som har detta. Det sker inte fler MC-olyckor i Danmark, Finland, Norge och Island för att de inte har kontrollbesiktning, tvärtom visar flera studier att tekniska fel leder till få olyckor. En rad andra länder med låga olyckstal har inte heller kontrollbesiktning, tilll exempel Nederländerna och Frankrike. Svensk besiktningsstatistik visar också att motorcyklar är det fordon som är mest välskött och får minst underkännanden. Flera svenska EU-parlamentariker har lagt fram tilläggsförslag som skickats in av SMC.

Förslaget som krävde obligatorisk kontrollbesiktning av mopeder och motorcyklar var baserat på en studie gjord av DEKRA, vilket är Bilprovningens motsvarighet i Tyskland. Resultatet var kraftigt missvisande och stämde inte överens med någon annan studie som gjorts i Europa.

EU:s regeringar i Ministerrådet sågade i december EU-kommissionens förslag och uteslöt motorcyklar och mopeder från förslaget. Ministerrådet var också mycket tydliga med att det borde vara ett direktiv och inte en förordning. Svenska riksdagen skickade ett formellt brev till EU-kommissionen, EU-parlamentet och MInisterrådet och uttryckte stark skepsis till förslaget, bland annat beroende på krav på obligatorisk mopedbesiktning, besiktning av historiska fordon samt att det strider mot subsidiaritetsprincipen. Norges transportminister och flera andra nationella parlament har skickat liknande brev till EU:s institutioner.

Ett annat utskott i EU-parlamentet, ITRE, har tidigare sagt nej till förslaget om att inkludera MC och mopeder . Vid dagens omröstning i det viktigaste utskottet TRAN vann vår linje med minsta möjliga mariginal, 21-19. Man sade också nej till krav på kontrollbesiktning av lätta släpvagnar. Detta är en god nyhet för svenska knuttar som ibland vill dra ett släp efter sin motorcykel! Vi har som alla vet inget krav på registrering av släpvagnar som dras av en MC.

Några frågor vet SMC inte svaret på ännu, t ex besiktningsbefrielse för motorcyklar som är 30 år eller äldre eller om det ska handla om ett direktiv istället för förordning. SMC återkommer!

Den 4 juli ska hela parlamentet rösta om frågan i Strasbourg. Den dagen kommer en delegation av motorcyklister från hela Europa att finnas på plats!

Läs mer på FEMA:s hemsida.
TRAN:s pressmeddelande.