Rakt svar av miljöministern om skrotbilar

2013-06-24

Många fordonsentusiaster har varit upprörda över Naturvårdsverkets redovisning "Uttjänta bilar och miljön". Främst Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF, har krigat för den svenska fordonshobbyns fortsatta möjlighet att existera och utvecklas. Att Sveriges miljöminister Lena Ek (c) i skriftligt svar till Carina Adolfsson Elgestam (S), på frågan ”2012/13:594 Hobbyverksamhet med veteranbilar”, nu äntligen efter två år en gång för alla lägger Naturvårdsverkets förslag i papperskorgen känns både naturligt och samtidigt alldeles underbart säger Jan Tägt, MHRF.

Förslaget var att ordet ”yrkesmässig” skulle tas bort i definitionen av yrkesmässig bilskrotare i bilskrotningsförordningen så att det skulle bli straffbart att skrota en bil utan att vara auktoriserad.  MHRF:s medlemmar och alla andra som förvaltar fordonshistorian kan nu åter blicka framåt och med arbetsro fortsätta förvalta kulturarvet till glädje för dagens och kommande generationer.

Lena Ek motiverar sitt svar med ”Jag kan dock konstatera att definitionen av bilskrotningsverksamhet är bred och innefattar demontering, återanvändning och återvinning i vilket hobbyverksamhet inryms.” ”Jag har inte för avsikt att reglera veteranbilsverksamhet eller sportbilsverksamhet. Jag ser det därför som lämpligast att behålla nuvarande reglering och jag får återkomma om andra åtgärder för att komma till rätta med den illegala bilskrotningen.” Svaret är i linje med vad Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth (M) svarade Isak From (S) (2011/12:256). Nämligen att ”det rullande kulturarvet är en viktig och värdefull del av kulturarvet som ger möjlighet för alla att ta del av industrisamhällets historia” och att ”det omfattande engagemang som finns runt om i hela landet bidrar till att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas”.

Den demontering och återanvändning som görs av enskilda och föreningar för att renovera, underhålla eller bygga fordon utgör själva kärnan i dagens miljöpolitik när vi ska hushålla med våra resurser. Den illegala bilskrotning som Lena Ek syftar på är källan till Naturvårdsverkets förslag. Naturvårdsverket menar att de har uppmärksammat förekomst av bilskrotning som skulle utgöra illegala verksamheter och att dessa verksamheter inte går att åtala. Skälet skulle vara att det inte är möjligt att skilja på vad som är att anse som en yrkesmässig verksamhet och vad som är ren hobbyverksamhet.

Frågan är således inte utagerad och MHRF kommer därför fortsatt att bevaka den och andra förslag, Självklart stödjer SMC MHRF:s arbete i frågor som handlar om fordonshobbyns överlevnad.

Läs mer på MHRF:s hemsida.
Interpellation från Carina Adolfsson Elgestam (s)
Svar från miljöminister Lena Ek (c)


Miljöminister Lena Ek (c) gav fordonshobbyn ett välkommet svar!