Provplatsen i Avesta får vara kvar

2013-02-14

Under flera år har Trafikverket aviserat att man vill lägga ner provplatsen för motorcykel i Avesta. Det skulle tyvärr samtidigt betyda att den enda utbildaren som finns kvar i sydöstra Dalarna skulle lägga ner sin MC-utbildning på grund av avstånd. SMC har därför arbetat tillsammans med trafikskolan, Avesta och Hedemora kommuner samt Outokumpu för att få behålla provplatsen. På Alla Hjärtans Dag blev det klart att provplatsen får vara kvar!
SMC är givetvis glada att Trafikverket omprövar sitt beslut vilket gör det möjligt att även i fortsättningen ta MC-körkort i en liten del av Sverige.

Orsaken till att Trafikverket ville stänga provplatsen var det sjunkande antalet prov, brister i arbetsmiljön samt tveksamheter kring hur länge området får användas för MC-prov. Från och med 2013 kommer en ny provplats att öppnas i Falun, där stora investeringar görs. Den enda trafikskolan med MC-utbildning som finns kvar i området har klart deklarerat att det innebär för stora kostnader för såväl utbildare och elever att resa till Falun, därför kommer MC-utbildningen att läggas ner då provplatsen upphör. 24 % av proven i Dalarna under 2012 genomfördes i Avesta.

Vid mötet som hölls 14 februari deltog kommunalråden från Avesta och Hedemora, näringslivssekreteraren i Avesta, fastighetschefen vid Outokumpu, berörd trafikskola samt ansvaria från Förarprov i Dalarna och Region Norr samt SMC. Kommunerna ser detta som en viktig symbolfråga, det ska vara möjligt att utbilda sig för MC-körkort även i södra Dalarna.  

Vid mötet beslutades att Outokumpu, som äger marken, skrivet ett nyttjanderättsavtal med Avesta kommun. Kommunen skriver i sin tur ett avtal med Trafikverket. Kommunen ska bygga ett vindskydd, säkerställa underhåll och områdets skick. Outokumpu tillhandahåller toalett för förarprövare och elever. Hittills har området upplåtits helt utan kostnad men i och med att Avesta kommun måste investera i banan kommer man att begära ersättning från Trafikverket.

Även om inga avtal skrevs under dagen blev det dock klart att provplatsen får finnas kvar. Därmed kommer också Görans trafikskola att fortsätta MC-utbildningen.

 " Detta kan tyckas vara en liten lokal fråga för SMC, men så är det inte säger Maria Nordqvist. Från och med 2013 får vi krav på fler MC-prov och när vi samtidigt vet att 25 % av dem som dör på MC inte har körkort ska vi öka tillgängligheten för körkortstagarna, inte minska den. Därför har SMC engagerat sig, säger Maria. 

Som tack för SMC:s engagemang (och kanske för att det är Alla Hjärtans Dag) fick Maria en bukett tulpaner med blomsterbud innan dagen var slut. Tack för det!

  


Att få blomsterbud till jobbet är alltid trevligt!