Parkera lagligt kan vara svårt

2013-09-07

När Johan Olsson parkerade sin motorcykel i en ruta med texten MC trodde han att detta var rätt. Men, parkeringsvakten gav honom 600 kronor i böter eftersom det inte fanns någon skylt på platsen där det stod MC-parkering. Johan överklagade och fick böterna avskrivna av policyskäl. Men, Malmö parkering hävdar dock att finns ingen skylt är det ingen MC-parkering.
SMC har nu ställt frågan till Malmö stad, Transportstyrelsen och Näringsdepartementet om man törs stå i en målad ruta med texten MC.

SMC har under många år efterlyst regler som är lika över landet, som är kända av MC- och moped klass I-ägare och som är möjliga att följa. Alla MC- och mopedägare vet att det inte finns någon plats att förvara kvittot. Hur många MC som får stå i en P-ruta och hur många som ska erlägga avgift varierar mellan kommuner. Men att texten MC i en målad ruta inte är en parkering för motorcyklar var något nytt.

Rutan som Johan parkerade i ligger mitt i en stor parkeringsplats med cirka hälften allmän parkering och hälften av platserna reserverade för företagen i närheten.

- Det finns mängder av liknande parkeringar i Sverige och andra länder som jag stått i. Att man då ska få böter om det saknas en skylt var något nytt, säger Maria Nordqvist, SMC.


Beslut om att avskriva p-boten från Malmö stads parkeringsbolag.

SMC ser fram emot svar från berörda parter som fått bilder på parkeringen, böteslapp och beslut från Malmö Parkering. SMC fortsätter att arbeta för att Trafikförordningen ändras så att krav på att P-kvitto/P-skiva/P-tillstånd ska ligga på MC/moped klass I vid parkering i betal-ruta.

Svar kom från Malmö stad 9/9. Tyvärr verkar man inte förstå frågan eftersom svaret lyder: "Du fick kontrollavgift på kvartersmark. Det är helt riktigt som Parkering Malmö informerade dig, men det är dåligt att de inte tagit bort markeringen på gatan. Det är endast övergångställe som gäller även om det inte finns någon skylt."

Läs mer om MC-parkeringar här.


Ärligt talat, ser inte detta ut som en MC-parkering?