På tisdag avgörs besiktningsfrågan

2013-06-28

Tisdag 2 juli röstar EU-parlamentet om besiktningsfrågan i Strasbourg. En delegation av motorcyklister från hela Europa kommer att vara på plats. I sista stund lämnades sju tilläggsförslag in som handlar om att inkludera motorcyklar och mopeder i förslaget om tvingande kontrollbesiktning.
SMC har därför idag kontaktat samtliga EU-parlamentariker från Sverige. Det kan du också göra!

Även om utskottet för Transport och Turism strök krav på obligatorisk kontrollbesiktning av motorcyklar och mopeder dök sju nya förslag upp i sista stund. Det är tre poltiska grupper i EU-parlamentet som vill införa tvingande kontrollbesiktning: Alliansen liberaler och demokrater (Folkpartiet och Centerpartiet från Sverige), Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet (Socialdemokraterna) samt De gröna/Europeiska fria alliansen (Piratpartiet och Miljöpartiet från Sverige).

Grupperna är inte eniga i frågan över landsgränserna. SMC:s kontakter med vissa partier har hittills varit enbart positiva. Men, utgången i frågan är oviss! Runt om i Europa uppvaktas därför EU-politiker av motorcyklister som är medlemmar i FEMA.

Vill du kontakta din EU-parlamentariker?
Har du röstat på något av dessa partier till EU-parlamentet? Då kan du kontakta dina EU-parlamentariker och be dem rösta emot dessa tilläggsförslag. Du kan använda egna ord eller sno innehåll från SMC:s brev nedan.

SMC: skrev:
"EU-kommissionen har som du vet föreslagit att alla typer av två- och trehjulingar ska genomgå kontrollbesiktning, d v s motorcyklar och mopeder. Intervallet som föreslogs var 4+2 och därefter varje år.  Förslaget var baserat på en studie genomförd av det tyska besiktningsorganet DEKRA. Studien visade siffror som inte uppvisats i några studier av MC-olyckor orsakade av tekniska fel. Underlaget har ifrågasatts av alla parter.

Förslaget har inte tagits emot väl av någon part. Europas motorcyklister har konstaterat att förslaget kommer att kosta hundratals miljoner Euro extra per år utan några egentliga positiva effekter för någon part, utöver besiktningsorganen. Ministerrådet sa nej till förslaget liksom medlemmarna i IMCO och TRAN. Samtliga partier i Sveriges riksdag sågade förslaget och skickade ett skriftligt yttrande till EU:s institutioner.

Trots dessa beslut om att samtliga L-fordon ska tas bort ur Besiktningspaketet med en begäran om att olycksstatistik ska samlas in och jämföras från länder med och utan kontrollbesiktning för motorcyklar och mopeder, har sju tilläggsförslag inkommit inför omröstning i plenum 2 juli 2013 (förslagen 113, 114, 115, 116, 117, 118 och 119).

Sveriges och Europas motorcyklister anser att kompromissen som antogs av medlemmarna i TRAN är den bästa lösningen för alla parter. Kommissionen måste studera och jämföra olycksstatistik mellan länder med och utan kontrollbesiktning inom tre år innan något beslut fattas om att inkludera motorcyklar och mopeder i förslaget.

MC-olyckor beror främst på förarfel, inte tekniska fel. MC-olyckor beror också på brister i vägmiljön och hos andra trafikanter som inte uppmärksammar MC och mopeder i trafiken. Säkerheten bland Europas MC-och mopedägare kommer inte att öka genom att tvinga 40 miljoner fordonsägare till regelbundna kontrollbesiktningar. Våra grannländer Norge, Finland och Danmark har faktiskt har lägre olyckstal bland MC-förare än Sverige, trots att de inte har kontrollbesiktning! Svensk besiktningsstatistik är också ett bevis på att MC-ägarna är bäst av alla fordonsägare på att vårda sina fordon, trots att besiktningsintervallet glesades ut 2004.

Som väljare ber jag dig därför att stödja besluten från TRAN, IMCO och Ministerrådet och att rösta nej till tilläggsförslagen  113, 114 Phil Bennion (ALDE) samt115/116/117/118/119 Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana Ţicău (S&D), Isabelle Durant (de gröna)."

Alla svenska EU-parlamentariker hittar du här.
Tilläggsförslag från ALDE.
Tilläggsförslag från S&D samt de Gröna.
FEMA:s sida om kontrollbesiktning