Orättvist förslag från Transportstyrelsen

2013-04-11

I dagarna fick SMC ett förslag från Transportstyrelsen, TS, som är ute på remiss. Det handlar om undantag från krav på registreringsbesiktning när man ändrat sitt fordon. SMC konstaterade snabbt att man struntat i allt som SMC skickat in tidigare. Man vill förenkla och göra det billigare för ägare av bilar och lätta lastbilar men inte för MC-ägare.
Självklart har SMC svarat på TS förslag och framfört synpunkter som är viktiga för svenska motorcyklister.

SMC har tidigare påtalat den orättvisa prissättningen för registreringsbesiktning av dragkrok på motorcykel jämfört med bil. Idag betalar en bilägare 400 kronor och en MC-ägare 880 kronor. Genom förslaget vill TS slopa krav på registreringsbesiktning av bilar och lätta lastbilar för montering/demontering av dragkrok om tillverkaren fört in släpvagnsvikt i sina uppgifter till Vägtrafikregistret. Grunden är bl a kostnader för bilägare. Motorcyklar nämns överhuvudtaget inte i TS översyn. SMC anser att det är orättvist att öka skillnaden istället för att utjämna den mellan motorcyklar och bilar.

Eftersom ingen MC-tillverkare lämnar dessa uppgifter föreslår SMC att MC-ägaren istället skickar kvitto på den godkända dragkroken till Vägtrafikregistret tillsammans med registreringsnummer på fordonet. Monteringen kan kontrolleras vid kommande kontrollbesiktning. SMC är övertygade om att detta skulle fungera om myndigheten accepterar förslaget eftersom det ligger i MC-ägarens intresse att få uppgiften införd i registreringsbeviset.

SMC har också framfört andra viktiga undantag från krav på registreringsbesiktning för MC-ägare, som till exempel att man ska kunna flytta bromshandtag eller på andra sätt modifiera motorcykeln så att den går att köra. Inget av det SMC tidigare föreslagit finns med varför det upprepas i remissvaret.

SMC har också påpekat att TS inte ens skickat ut förslaget på remiss vilket är under all kritik. SMC har haft kontakt med TS i frågan och skickat in förslag under den översyn som pågått. Inget av förslagen har beaktats. SMC fick inte ens myndighetens förslag på remiss.

SMC:s remissvar till Transportstyrelsen hittar du här.


Slopande av krav på registreringsbesiktning av dragkrok bör gälla även MC-ägare!