Om att göra annat än att köra

2013-04-29

SMC tycker att det är bra att lagstiftningen skärps då det gäller att ägna sig åt annat än att just köra sitt fordon. Det rör främst andra trafikanter eftersom det av naturliga skäl är svårt att dricka kaffe, se på film och prata i handhållen mobiltelefon när man kör motorcykel.
Varje år dödas och skadas motorcyklister på grund av att andra trafikanter brustit i hänsyn och aktsamhet. Därför ser SMC positivt på förslaget. Regeringen föreslår att ändringen i Trafikförordningen ska börja gälla 1 september 2013.

Så här skriver SMC i remissvaret:
SMC är positiva till förslaget, även om det i första hand inte kommer att beröra MC-förare. Det är helt enkelt omöjligt att under MC-färd svara i en handhållen mobiltelefon, skicka SMS, ägna sig åt att titta på film, dricka kaffe, läsa tidning och liknande aktiviteter. En MC-förare måste vara mer fokuserad på sin körning och trafiken i övrigt jämfört med till exempel bilister. MC-förare som använder mobiltelefon under färd, vilket inte är särskilt vanligt, har för länge sedan gått över till handsfree med särskilt mikrofon kopplad till hjälmen. Många motorcyklister använder GPS men även här kan det vara svårt att under färd knappa in målet för resan när man dels har klumpiga MC-handskar, dels har minst en hand på styret. Tekniken kommer snart att göra det möjligt att tala in destinationen till GPS-utrustningen och på så sätt ändra resmål.

Vad som däremot gagnar MC-förare är att andra trafikanter kan få påföljder i form av dagsböter då de ägnar sig åt annat än att köra sitt fordon. Det handlar inte bara om kommunikationsutrustning utan även hänsynslöshet mot andra trafikanter genom att inte titta på vägen, genom plötsliga filbyten utan att visa detta, genom att inte iaktta väjningsplikt och liknande. Dessa händelser dödar och skadar ett antal motorcyklister varje år. Därför är det storartat att förslaget inte bara handlar om kommunikations-utrustning utan rent allmänt om aktiviteter som inte inbegriper bilkörning.

Det är mycket viktigt att polisen i olycksutredningar gör rutinmässiga sökningar hos mobiltelefonoperatörerna, på samma sätt som i USA. Det borde vara lika självklart som att göra alkohol- och drogtester. Även Trafikverkets djupstudieutredningar av dödsolyckor bör inrymma denna information.

Att iaktta hänsyn och aktsamhet är ett eftersatt område i Sverige jämfört med andra länder. SMC beställer domslut i olyckor där en bilist krockat med motorcyklister och följer pressklippen noga. I trafikolyckor där en bilist dödar eller skadar en motorcyklist för livet åtalas bilföraren sällan. Gör han/hon det döms de sällan för vårdslöshet. Det ses inte som vårdslöst att tillfälligt ägna sig åt annat än bilkörning, även om det dödar en medmänniska i trafiken. Här hoppas SMC att skärpningen av lagstiftningen kommer att ge färre dödade och skadade motorcyklister på sikt. Det vore mycket bra med informationskampanjer parallellt med införandet av den nya lagstiftningen. SMC bidrar gärna till Transportstyrelsens kommande arbete i frågan om andra trafikfarliga beteenden.

En hastighetsöverträdelse genererar höga böter på plats och i vissa fall körkortsindragning. En trafikant som dödar eller lemlästar en trafikant sällan blir åtalad, ytterst sällan dömd för vårdslöshet, får nästan aldrig körkortet indraget och får böta ibland. Det tar dessutom flera år innan tingsrätten behandlar dessa ärenden. Här hoppas SMC på en skärpning av påföljderna som kan öka den hänsyn som behövs i samspelet i trafiken.

SMC:s remissvar till Näringsdepartementet.