Nej till MC i bussfil från Transportstyrelsen

2013-10-14

Ökad säkerhet och framkomlighet för motorcyklister som får köra i bussfil är inte tillräckliga skäl. Det säger Transportstyrelsen och avslår SMC:s begäran om att MC-förare ska få fortsätta att köra bussfilen på E18.20. Transportstyrelsens beslut går inte att överklaga.
SMC beklagar beslutet. Självklart ska vi jobba vidare i frågan!

Hösten 2012 förbjöds motorcyklar i en bussfil på E18.20 norr om Stockholm efter 30 år. Ingen information gick ut om detta till MC-förare.  Förslaget från Trafikverket gick aldrig ut på remiss. SMC har tillsammans med SMC Stockholm överklagat beslutet, först till Länsstyrelsen och sedan till Transporstyrelsen som är sista instans. Tyvärr har även Transportstyrelsen avslagit SMC:s begäran och deras beslut går inte att överklaga.

Beslutet är förvånande eftersom Transportstyrelsen konstaterar att både framkomlighet och trafiksäkerhet ökar för motorcyklister om de tillåts köra i bussfilerna. Varken säkerhet eller framkomlighet är dock tillräckliga skäl för att bifalla SMC:s överklagande.

Transportstyrelsen verkar inte heller ha läst SMC:s yttrande med regeringens inställning i frågan. Ministern har i underlaget framfört att detta är en fråga som avgörs genom lokala föreskrifter.  Det finns möjlighet att tillåta motorcyklar i bussfiler genom lokala föreskrifter.  Det finns inga hinder varken i Trafikförordningen eller Vägmärkesförordningen.  Transportstyrelsen anser inte heller att motorcyklar är ett fordon som kompletterar linjetrafik. Varken Länsstyrelsen eller Transportstyrelsen har överhuvudtaget brytt sig om att en trafikantgrupp utesluts från ett körfält efter 30 år utan att det föregås av information eller remiss till dem det berör.

SMC är självklart inte nöjda med hur frågan hanterats av berörda myndigheter. SMC planerar därför att genomföra en manifestation för MC i bussfiler under 2014 och hoppas att så många som möjligt ställer upp. Mer information kommer!

Transportstyrelsens beslut.
SMC:s överklagande.
Tidigare nyhet