Motorcyklister tar hand om sina hojar

2013-05-21

Bilprovningens besiktningsstatistik för 2012 visar att Sveriges motorcyklister vårdar sina motorcyklar. Hela 78 procent av motorcyklarna godkändes utan anmärkning, trots att var fjärde motorcykel är över 20 år gammal. Bland de tio vanligaste besiktade fabrikaten toppar BMW listan över flest godkända (87 procent).

Under 2012 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 114 000 motorcyklar. Hela 78 procent godkändes utan anmärkning. Sammanlagt underkändes 22 procent varav 10 procent med krav på efterkontroll.

– Att motorcyklarna generellt sett är i gott skick beror sannolikt inte bara på relativt korta körsträckor utan även på att så många motorcyklister underhåller och vårdar sina hojar, säger Morgan Isacsson, expert kontrollbesiktning, Bilprovningen.

Besiktningsresultat för de tio vanligaste motorcyklarna

Bland de tio vanligaste besiktade fabrikaten har BMW flest antal godkända motorcyklar, 87 procent, följt av Yamaha, 82 procent. På tredjeplats ligger Honda med 80 procent godkända motorcyklar. Dock bör man beakta att de flesta av de anmärkningar som görs handlar om halvljus, kedjor, skylt- och stopplyktor, slitna däck och avsaknad av reflex. Dessa anmärkningar leder vanligtvis inte till krav på efterkontroll utan ägaren ansvarar för att bristerna åtgärdas snarast. Däremot är anmärkningar mot hjullager, stötdämpare och styrlager så allvarliga ur trafiksäkerhetssynpunkt att motorcykeln ska återkomma för efterkontroll.

Många av de brister som upptäcks vid kontrollbesiktningen kan hänföras till ”modifieringar” av större eller mindre omfattning som ägaren gjort på sitt fordon och som inte kan godtas ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt.

Det kan till exempel gälla utbytta eller ombyggda avgassystem som inte uppfyller bullerkraven, extra monterad utrustning med olämplig utformning som medför ökad risk för personskada och att reflexen baktill saknas efter det att bakre stänkskärmen har ändrats.

Var fjärde kontrollbesiktad motorcykel är äldre än 20 år och knappt var femte 4‐7 år gammal.

Välvårdade hojar i Örebro och Gotlands län

Flest motorcyklar har besiktats i Västra Götalands län (19 247), Stockholms län (14 720) och Skåne

(13 556). Örebro och Gotlands län toppar listan med högst andel godkända motorcyklar (81 procent). Västernorrlands län har lägst andel godkända motorcyklar (73 procent).

 

  Besiktningsresultat 2012 för Sveriges 10 vanligaste motorcykelfabrikat.

 Lista med Bilprovningens 77 stationer som besiktar motorcyklar.

b

b