Motorcyklar bäst i besiktningarna

2013-04-02

Motorcyklar fortsätter att vara det fordon som får minst underkännanden vid kontrollbesiktningen. Fyra av fem motorcyklar godkänns visar Bilprovningens statistik för 2012. Knappt var tionde motorcykel måste komma på efterkontroll och ytterst få motorcyklar får körförbud. Samtidigt visar statistiken att nästan hälften av alla fordon i yrkestrafik blir underkända med krav på efterkontroll.
För SMC bekräftar detta vårt ståndpunkt att det räcker med kontrollbesiktning vartannat år av motorcyklar äldre än fyra år.

Bilprovningen kontrollbesiktade 113 659 motorcyklar under 2012. 78 procent godkändes utan anmärkning. De vanligaste anmärkningarna, utan krav på efterkontroll av motorcyklar handlar om halvljus, stopplykta, avsaknad av reflex, för hög bullernivå, bromsbelägg, missljud i hjullager och läckage i stötdämpare.

10 procent underkändes med krav på efterkontroll. De vanligaste orsakerna till detta  är brister i kommunikationssystem samt hjul-, driv- och bromssystem.´

SMC har tidigare berättat om EU-kommissionens förslag att alla motorcyklar sju år eller äldre skulle tvingas till en årlig kontrollbesiktning. Detta har SMC, FEMA, Sveriges Riksdag och samtliga medlemsländer i EU sagt nej till. Just nu behandlas frågan av EU-parlamentet.

Länk till Bilprovningens statistik för kontrollbesiktningar 2012.