MC-försäljningen har ökat

2013-10-12

Motorcykelförsäljningen visar plusresultat. Detta glädjande besked presenteras i Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund, McRF, senaste försäljningsstatistik.

McRF:s statistik speglar marknaden för nya fordon vilket innebär att man tagit med de tre senaste årsmodellerna. I statistiken separeras motorcyklar och quadricycles, fyrhjulig motorcykel, trots att dessa båda kategorier registreras som motorcyklar.

Motorcyklarna visar plus 5,1 procent för 2013. Det är mycket positivt och förhoppningsvis blir 2013 ett plusår för motorcyklar vilket i så fall är mycket glädjande.

McRF:s statistik:
Motorcyklar

Januari – september 2012: 6696 stycken
Januari - september 2013: 7037 stycken + 5,1 %

Mopeder, inklusive mopedbilar
Januari - september 2012: 7929 stycken
Januari - september 2013: 7038 stycken - 11,3 %

Quadricycles
Januari - september 2012: 2995 stycken
Januari - september 2013: 2411 stycken - 19,5 %

ATV
Januari - september 2012: 5111 stycken
Januari - september 2013: 4998 stycken - 2,2 %

Enbart September (Motorcyklar)
             2012       2013
MC       419         541    + 29,1 %
Moped  606         706    + 16,5 %
Quads  240          197    - 17,9 %
ATV      515          560    + 8,7 %