Körkortsproven är inte rättvisa

2013-07-04

Det är inte är några ungdomar som tar MC-körkort. Snittålder på körkortstagare är drygt 27 år. Kvinnor startar körkortsutbildning senare än män. Trots att kvinnor satsar mer tid, pengar och resurser på körkortsutbildningen, både privat och i trafikskola, underkänns de oftare i körprovet.

SMC har under flera år frågat ansvariga varför kvinnor underkänns oftare än män i körprovet, men vi har aldrig fått något svar. Därför har vi själva gjort en undersökning. Denna visar att kvinnor satsar betydligt mer tid och pengar på sin körkortsutbildning. Det borde resultera i högre godkännandegrad men resultatet är tvärt om - färre godkända. Trafikverkets statistik visar dessutom tydligt att det är svårare för kvinnor att klara ett körprov för motorcykel. SMC efterlyser kunskap om varför det är så; hur ålder, kön eller andra faktorer påverkar.

SMC har efterlyst en översyn av skillnaden mellan könen, både hos Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet och Näringsdepartementet som ansvarar för körkortsfrågor. Under en chatt som gjordes med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i slutet av juni fick hon frågan om vad hon som minister kan göra för att minska skillnaden och få ett könsneutralt körprov.
Ministern svarade:
- Det är en intressant aspekt och vi ser om vi kan bidra med kunskap genom att se över detta. Stämmer detta bör förslag tas fram som i så fall rättar till det. Diskussion pågår.

SMC:s egen undersökning

Vår undersökning, en webbenkät, genomfördes under perioden januari-mars 2013 och fick 587 svar,  57 kvinnor och 530 män. I den fick motorcyklister svara på frågor om sitt körkortstagande.

Många har lämnat kommentarer till sina svar. De stämmer väl överens med de förslag SMC lämnat genom åren för att få en mer kostnadseffektiv körkortsutbildning. Förslagen handlar bland annat om en översyn av manöverproven, ett könsneutralt körprov och ett körprov där manöverdelen inte är utslagsgivande. 

Många anser att allt för stort fokus i utbildningen läggs på manöverprov i låg fart istället för ute i trafiken. Denna inriktning är en följd av den stora betydelsen manöverdelen har i körprovet.  Körprovet tar en halv dag att genomföra med dagens upplägg, vilket borde kunna ses över.

Riskutbildningen upplevs positiv av många men Riskettan ifrågasätts då det handlar om självklarheter. Trafikskolorna får både ris och ros. Många ifrågasätter de höga kostnaderna för att ta MC-körkort. Tydligt är att kurvteknik inte är något som ingår i någon större omfattning i trafikskolornas utbildning. Detta efterlyses i körkortsutbildningen, gärna i samarbete med SMC.


Här kommer en sammanfattning av svar och kommentarer.

Snittålder då man tagit körkort för samtliga A-behörigheter
Män:                   26,42 år
Kvinnor:             33,68 år
Alla:                    27,13 år

SMC har vid flera tillfällen efterlyst statistik över snittåldern på dem som tar körkort, både för A begränsad och A. Tyvärr har detta aldrig presenterats. Även om SMC:s undersökning inte är vetenskaplig tyder den ändå på att det är personer i mogen ålder som tar körkort. Kvinnor är i genomsnitt sju år äldre än män då de tar MC-körkort.

Snittålder då man tagit A begränsad
Män:                   18,2 år
Kvinnor:             35,6 år

Medelåldern bland kvinnor som tar A begränsad är nästan dubbelt så hög jämfört med männens. Detta visar tydligt på problematiken kring provfordon. Man har valt körkort med en mer lätthanterlig motorcykel och kört med strypning i två år innan man fått A-behörighet automatiskt efter två år. Från och med 2013 måste ett nytt körprov göras för att få A-behörighet och nya tuffare krav på vikt och effekt är på väg från EU. SMC har påtalat problemet till alla berörda.

Antalet körlektioner i genomsnitt
Män:                   9
Kvinnor:            17
Alla:                    9,8

Majoriteten av dem som svarat har gått både i trafikskola och övningskört privat. Man har tagit knappt tio lektioner i genomsnitt. Kvinnor har tagit fler lektioner. Hälften av lektionerna har genomförts i körgård för både män och kvinnor.

Antalet körda mil vid privat övningskörning
Män:                   68,6 mil
Kvinnor:            209 mil
Alla:                    85,57

De som övningskört privat har kört 85 mil i genomsnitt. Det är stor skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor övningskör mer än tre gånger så mycket.

Godkännandestatistik från Trafikverket

År Teori kvinnor Teori män Körprov kvinnor Körprov män
2012  71,9  67,4  63,5  73
2011  67,5  63,2  63,3  71,8
2010  68,7  65,8  61  72,3
2009  62,9  60,5  61  71,7
2008  58,3  57,3  62,9  73,5
2007  57,1  56,9  59,9  71
2006  56,9  52,9  61,6  71,9
2005  58,8  55,4  60,6  70,4
2004  65,3  63,4  60,6  72,9

 

Urval av kommentarer
SMC fick många kloka kommentarer och synpunkter i enkätsvaren. Här kommer ett urval av dessa, sorterade utifrån område som berörs.

Om provfordon
Det går inte att genomföra körprovet på vilken motorcykel som helst på grund av föreskriften som reglerar låg- och högfartsprov. Utrymmet är helt enkelt för litet. Det påtalas av ett antal svarande:

Jag gjorde två uppkörningar med min egen motorcykel, sen kontaktade jag körskola för att få köra deras motorcykel på uppkörningen, men var då tvungen att ta fler lektioner.”

 ”Det är en stor nackdel att manöverproven är utformade på sådant sätt att visa typer av hojar blir nästan omöjliga att använda för uppkörning. Jag har en HD Sportster och det ska mycket till att klara lågfartsdelen med en sådan hoj. Det gör att många kör upp med hojar som de senare inte kommer att köra med. Jag tycker det måste vara bra att visa att man kan hantera den egna hojen på ett säkert sätt.”

Om själva övningarna under provet
I stort sett endast övningarna som inte är i trafik tas upp av dem som svarar, d v s manöverprov i låg- och hög fart på inhägnat område.

”Lågfartsprovet kändes lite "omodernt" och stelt. Vad har krypkörning runt koner med krav att inte sätta ner en fot någonsin med verkligheten att göra egentligen? Har aldrig behövt omsätta den kunskapen under de 1000 mil på hoj jag kört hittills.”

”Krypkörningsdelen var svårast, både att genomföra och motivera. På vilket sätt har krypkörning betydelse för säkerhet eller samverkan med andra trafikanter? Det är ju bara att sätta ner foten och stanna. Jämför med att det fortfarande är tillåtet att använda mobiltelefon när man kör. Krypkörningen i sig kan man stryka från provet, men det är ett enkelt och säkert sätt att pröva koordination och gaskontroll.”

”Gjorde tre försök på körprovet i lågfartsbanan, satte ner foten lite lätt vid vändning varje försök. Allt annat gick perfekt och jag fick godkänt i vilket fall.”

Om nervositet under körprov
Nervositet kan avgöra om man klarar ett prov eller inte. Det är just manöverproven man oroar sig för eftersom de är utslagsgivande och man inte får fortsätta körprovet i trafik vid ett misslyckande.

”Just lågfarten är lätt att misslyckas med p g a nervositet. Det tar inte många minuter under nervositet att förbruka de nästan 4 tusen kronor en uppkörning kostar när man kör med skolans MC. Jag tror man kan köra mycket säkert och bra i trafik även om man har svårt för manöverprov under press. Det ställs inga sådana här krav på bilförare! ”

Klarade av att hantera nervositeten först efter genomgången självstudiekurs "Ingen panik: Fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi" efter det fungerade lågfartsprovet.”

Om den tid ett körprov tar
Ett körprov för motorcykel tar en halv dag. Det omfattar en hel del väntan vilket bidrar till ökad nervositet. Förhållandena är inte alltid optimala under väntetiden.

”Värdelöst att en uppkörning tar MINST en halv dag i anspråk med tanke på priset. Man får ta en hel semesterdag eftersom man klungas ihop med 3 andra och man sitter där och väntar, kan ju ta en timme innan man ens får runda konerna. Manöverprov och trafik borde separeras, blir man godkänd på det ena och underkänd på det andra borde man bara behöva göra om det man blev underkänd på. Det skulle ju också göra att uppkörningstiden förkortades. ”

Den missade uppkörningen berodde nog mer på hjärnblödning o stress. Upplägget på uppkörningarna gör att om man är sist i en grupp om fyra så är man ju där ute i kanske 5 timmar. Smidigt? Not.”

Syn på privatister kontra trafikskola?
Självklart ska alla behandlas lika vid ett körprov, oavsett om man är privatist, kört vid trafikskola eller båda delarna. Några menar att så är det inte.

”Uppkörningen var helt enligt plan som man hade fått lära sig. Alla som körde på körskolans hojar klarade sig och en privatist som var där skickades hem nästan på en gång, men det är ju så det är.”

”Förarprövaren började dagen med att förhöra sig om vilka som kom från bilskola. Sen visade det sig att de från bilskola inte behövde göra säkerhetskontrollen. De från bilskolan behövde inte heller göra om lågfartsbanan ifall de hade ner flera koner vilket övriga fick göra. Vi var mycket missnöjda och han kuggade alla oss tjejer den dagen. Tre st. Jag anmälde hans olika behandling av oss till hans chef.”

Om förarprövare
Åsikterna om förarprövarna är väldigt varierande. Flera är missnöjda med att man inte får veta varför man blev underkänd och att bedömningen varierar mellan olika personer. Andra anser att förarprövarna var korrekta i sina beslut.

”Mycket gott intryck och upplevelse av Trafikverkets provförrättare, synnerligen kompetent och professionell.”

”Blev nervös och satte ner foten vid "garagevändningen" som inledde körprovet. Fick därefter inte fortsätta. Vid nästa veckas uppkörning var det samma kontrollant, som direkt sade - du kan inte ha lärt dig på en vecka. Det enda han sett var när jag satte ner foten förra veckan. Kuggad igen, för att han bestämt sig. Trafikskolan klagade då till vägverket som tog itu med detta. Fick annan "uppkörningsgubbe" och körkort veckan därpå. Körde galant.”

Lång väntan på uppkörningstid
Att man måste vänta på en tid för uppkörning innebär också ett behov av fler körlektioner. Ibland leder det också till en helt ny körkortsklass än man började med.

Började övningsköra mc september 2011, var redo för uppkörning men det fanns inga tider år 2011, så det fick bli 2012 första bästa möjliga tid plus att jag "förlorade" lite kunskaper under vinter vilket ledde till 4 enkel lektioner under våren.”

”Efter körskolekörningen var färdig blev det semestertider och fanns inga uppkörningstider kvar anordnade genom körskolan, lyckades fixa privat innan semestern, men kändes lite snopet när körskolan sa tack och hej och jag stod där utan körkort eller uppkörningstid.”

”Hamnade i skarven mellan A1 och A. Efter skrivning för mc (125) väntade vi på om vi fick köra upp då det snöade häftigt. Kontrollanten avblåste säsongen och det var till att börja om från början med 750 och 900 på körskolan, för tungt körkort. Dock hade jag skrivningen klar när det äntligen var dags för uppkörning (i hällregn).”

Om utbildningen
Stor del av utbildningen läggs på fordonskontroll, allt för stor anser många. Det är tydligt att trafikskolor har olika upplägg för sin utbildning. Det man efterlyser är mer utbildning i trafik. En trafikskola kan ha olika lärare i trafik och i manövergård som inte håller samma kvalité. Trafikskolorna får både ris och ros i enkätsvaren.

Väldigt bra trafikskola som verkligen bryr sig om sina elever och väldigt hjälpsamma. Min lärare övningskörde med mig även efter sina vanliga arbetstimmar för att jag skulle hinna innan säsongen tog slut!”

”Manöverövningarna, som naturligtvis har ett värde, tar för stor del av utbildningen i anspråk, medan t ex riktig kurvteknik knappt berörs, kan inte vara riktigt. Hur många liv räddar "Garagevändningen"?”

”Körde helt och hållet på trafikskola med en väldigt kluven upplevelse, förträfflig trafiklärare i trafikmomenten men en annan och riktigt usel för manöverbanan vilket gjorde att antalet lektioner där blev avsevärt fler än vad som borde vart fallet.”

”Fick så gott som ingen som helst hjälp av läraren och ägaren till trafikskolan. Han hade så gott som alltid minst en till men oftast två elever på manöverbanorna samtidigt som jag var där eller åkte ut i trafiken med dem och lämnade oss andra ensam. ”

”Har trafikskolan att tacka mycket för, att jag fick kortet. De var väldigt pedagogiska, målinriktade och kunde förklara vad som var syftet med de olika övningarna.”

”Jag tyckte det var väldigt petnoga med lågfartsmanövreringen. Fokus för de övriga körgårdsövningarna var att jag skulle klara ett prov. Det kändes sekundärt att jag skulle ta till mig en förståelse för bromsning och manövrering. Slutligen lades för lite tid på att analysera risksituationer.”

”Tycker det är bedrövligt att så mycket fokus ska läggas på lågfartsdelen, för min egen del körde jag en lektion ute bland trafiken, resten fick jag lägga på lågfartsdelen. Jag köper att man ska kunna hantera motorcykeln i lågfart men har fortfarande aldrig sett någon krypköra på det viset i verkligheten! Och vem vänder sin motorcykel på det viset de vill att man ska kunna göra på lågfartsdelen? Nä lägg fokus på att hantera motorcykeln i de farter som gäller på våra vägar. Känns som att de bara vill tjäna pengar på idiotisk krypkörning!!”

Om riskutbildningen
Meningarna går vitt isär om behovet av riskutbildning, särskilt steg 1 som anses som självklar av de som svarat. Eftersom snittåldern är drygt 27 år har sannolikt många redan B-behörighet och känner till risker med t ex alkohol och droger i samband med körning i trafik.

”Riskutbildningarna var riktigt bra. Särskilt risk 2an. Man hoppas mycket ur programmet för A behörighet delges nya B-förare så de förstår MC-förarnas utsatthet. ”

”Många säger att riskutbildningarna känns meningslösa men vi såg en youtubevideo där en motorcyklist drar på in på en motorvägspåfart som leder till en lowsider varpå han hamnar under en bil som färdas på motorvägen, den videon spelar jag i mitt huvud varje gång jag kör på motorvägen så det har i alla fall påverkat mig som förare.”

”Riskutbildning nummer ett som handlade om alkohol droger och riskbeteende var helt meningslös, har man inte fattat att man inte ska köra mc eller bil när man druckit eller tagit droger kommer man inte göra det efter denna utbildning heller. Man kommer aldrig komma åt dessa personer, det spelar ingen roll hur mycket man propagerar, de kommer aldrig att förstå. Riskutbildning nummer två däremot var riktigt bra.”

”Riskutbildning nr.1 var det största skämtet jag varit med om, 4h och 700kr senare var summan att du inte skulle dricka och/eller ta droger när du framför ditt fordon på vägen. Kände mig mindre intelligent när jag gick därifrån.”

”Störde mig på risk 2an. Denna borde kunna skötas via trafikskolan. Som den är nu är det en stor kostnad som inte tillför mycket.”

”Risk 1, var bortkastad tid. Att prata om riskerna med alkohol och droger vid mc/bil körning är inte några nyheter, bättre att använda tiden till utökad risk 2. Risk 2 var mycket bra där man kunde testa gränser på ett säkert sätt och så handledning vad man gjorde fel och vad som var bra.”

Om privat övningskörning
En majoritet av dem som svarat har kombinerat privat övningskörning med utbildning i trafikskola.

”Köpte egen cykel för att minimera tiden på manöverbana vilket jag anser alla borde göra. Att lägga 8-10 timmar på att runda koner är inte försvarbart, de timmarna gör bättre nytta i trafiken.”

”Utan den privata övningen med lågfarten hade jag aldrig klarat konbanan på uppkörningen.”

”Övningskörning på en knixkurs gjorde mycket i kurvtekniken för mig.”

Om pris på körkort
Inte helt oväntat är alla eniga om att kostnaderna är för höga. Flera har ifrågasatt att man betalar samma pris för lektioner där läraren delas med andra elever som när man har läraren på egen hand.

”Lektionspriset är samma om man är 1 lärare på 10 elever och teknikbana som när man är 1 lärare med en elev ute i trafiken. Teknikbanan borde rimligtvis vara mycket billigare.”

”Kände mig som en sparbössa till slut, ingen vettig utbildningsplan, bara massor av manövrering för då kunde läraren ha fler elever. Dom är trevliga människor men den skolan kräver att du själv driver utbildningen framåt och får godkänt på de olika momenten.”

”Idag har det gått till överdrift med alla riskutbildningar, manöverprov mm. Många kör utan körkort, varför? Det är för krångligt, dyrt och svårt.”

”Jag får intrycket att de vill förbjuda motorcykeln bakvägen genom att göra det alltför dyrt och krångligt att ta körkort. Klart tveksamt om krånglet leder till bättre förare.”

Kurvteknik saknas i utbildningen och efterlyses av många
En genomgående del i svaren är att utbildning i körteknik, främst kurvkörning,  saknas. Mer samarbete mellan trafikskolor och SMC efterlyses därför samt obligatorisk utbildning i kurvteknik på bana.

När jag först förstod hur värdelös min tid i trafikskolan varit, var när jag deltog i min första kurvkurs på Kinnekulle ring. Där lärde jag mig mer under bara förmiddagen än under hela körkortsutbildningen. Dom moment man övade på där hade knappt eller inte alls berörts på trafikskolan. På skolan kunde jag likaväl kört en moped under lektionerna. En dag på en bana skulle naturligtvis varit obligatoriskt under utbildningen, där man under säkra förhållanden kunnat öva moment som inte är lämpliga att utföra i verklig trafik.”

”På SMC:s kurser är det riktigt roligt att förkovra sig. Det skulle vara obligatoriskt att besöka en bana för utbildning genom SMC för att få sitt körkort, det är min klara uppfattning, körskolan lär dig inte ett "skvatt" jämfört vad en bra SMC-instruktör gör.”

”Bankörning borde vara obligatorisk under utbildningen. Man kommer aldrig att kunna lära alla 18-20 åringar att köra lagligt så varför inte lära dem hantera mc:n i de situationer den faktiskt kommer att användas?

”När jag tog körkort var det ingen som sa ett ord om vad man gör när man upptäcker att man kommit in i en kurva i för hög hastighet, bara att man inte ska ta kurvor i för hög hastighet. Enda övningen man fick på "riktig" mc körning var en halv lektion i snigelfart på en 70-väg där man skulle träna på spårval. Resten av tiden lades på tragglande med den då ökända garagevändningen samt filbyten och rondellkörning i stan.”

 

Fler kommentarer från enkäten.

 

 

 

Kort om körkortsbehörigheter

A = Tung MC

A 2 = Mellanklass (tidigare A begränsad)

A 1 = Lätt MC

Läs mer här.

 

 


 

En väst många är glada att slippa!

 


40 000 är inte ett normalpris på körkort men det är inte heller en osannolik kostnad enligt enkäten.

 


Mer kurvteknik i körkortsutbildningen önskas av många.

 
Mindre krypkörning runt koner är en annan vanlig kommentar.