Hur tog du MC-körkort

2013-01-18

Körkortsfrågan är högaktuell, i morgon träder de nya körkortsreglerna i kraft. Inom ramen för SMC:s arbete med körkortsfrågan nationellt och internationellt behöver vi veta mer om körkortsutbildning och förarprov. Det är bara du som tagit MC-körkort som kan svara på detta. SMC hoppas därför att du svarar på en enkät om din MC-utbildning och körprov.