Hastighetsenkäten inte öppen

2013-04-17

I dagarna får alla SMC-medlemmar MC-Folket i brevlådan. Där finns en notis från SMC om en enkät om hastighet som riktar sig till både SMC-medlemmar och andra motorcyklister.
Enkäten är i stort sett klar men diverse praktiska åtgärder kvarstår hos VTI som hjälper SMC att genomföra studien. Undersökningen kommer att vara öppen från senast 1 maj-31 augusti. SMC återkommer på hemsidan så snart den är klar!