Här kör motorcyklisterna!

2013-05-08

SMC och Trafikverket har under många år haft ett samarbete om bättre vägmiljö för oss som kör på två hjul. Nu vet vi för första gången var motorcyklisterna kör! Trafikverket har genomfört trafikmätningar 2006-2011 som förts in på kartor för hela landet. Htills har 30 % av de statliga vägarna mätts. Som väntat kör vi främst på de mindre vägarna.
SMC applåderar Trafikverkets nya flödeskartor som ger en indikation på vilka vägar man ska prioritera för ökad säkerhet för motorcyklister.

Mätningarna har genomförts april-september 2006-2011. Fordon med axelavstånd 80-180 cm har klassats som motorcyklar. MC-trafiken är indelad i fyra klasser utifrån antal motorcyklar: 0-10, 11-50, 51-100 och 101 eller fler. Dessa är markerade på kartorna i olika färger.

Mätningarna har gjorts vid slumpvis utvalda tillfällen under april till september. Det genomsnittliga antalet motorcyklar kan variera kraftigt beroende på vilka dagar som mätts. MC-kartorna kommer att uppdateras varje år utifrån de nya mätningarna. Det kommer att ge möjlighet att bedöma kvalité på kartorna. Tills dess säger Trafikverket att kartorna är att se som ett pilotprojekt.

Kartor för respektive län i Sverige hittar du här.
Läs gärna läsanvisningen innan du tittar på kartorna!

 


Kartorna är en del av strategin för ökad säkerhet bland MC-förare