Företräder EU-parlamentet medborgarna?

2013-03-19

Den tyske kristdemokraten Werner Kuhn är rapportör för besiktningspaketet i EU-parlamentets transportkommitté. Kuhn kämpar för att införa tvingande kontrollbesiktning av alla slags fordon i hela EU och har totalt ignorerat FEMAs försök att få ett möte för att höra motorcyklisternas syn på saken. Trots att ingen oberoende undersökning visar att kontrollbesiktning har effekt på olycksstatistik, trots att Ministerrådet (alla medlemsstaters regeringar) har sågat förslaget, trots stort motstånd bland motorcyklister genom namninsamlingar och demonstrationer, jobbar EU-parlamentet oförtrutet vidare med förslaget. Nu är det hög tid att börja fundera över motiven till förslaget hos de ansvariga i EU-kommissionen och EU-parlamentet!
SMC hoppas nu att någon svensk EU-parlamentariker lägger fram fyra tilläggsförslag som SMC lämnat in.

Åtta av EU:s medlemsländer + Norge har inte kontrollbesiktning för motorcyklar. Ytterst få länder besiktar mopeder. SMC och FEMA anser att varje land ska få bestämma om man vill införa tvingande kontrollbesiktning av mopeder och motorcyklar. Den inställnikngen har även Sveriges regering och riksdag framfört. Just nu kan EU-parlamentariker komma in med tilläggsförslag. SMC har därför uppvaktat företrädare för flera partier och väntar besked om dessa kommer att lämnas in.

EU-kommissionen baserade sitt förslag om tvingande MC-och mopedbesiktning på en minst sagt partisk undersökning från Bilprovningens motsvarighet i Tyskland, DEKRA som visade att 8 procent av alla MC-olyckor beror på tekniska fel. Ingen annan oberoende undersökning uppvisar dessa siffror I Sverige är det ovanligt att tekniska fel bidrar till dödsolyckor liksom i övriga EU. 

FEMA har intervjuat den norske trafiksäkerhetsprofessorn Rune Elvik som gjort en studie om effekter av kontrollbesiktning i Norge. Elvik konstaterar bland annat: "Jag tror att några ineffektiva åtgärder som förs fram är ett resultat av framgångsrik lobbying av kommersiella intressen. Detta gäller i allra högsta grad förslaget om kontrollbesiktning"

Elvik konstaterar också att "när man skapar system för kontrollbesiktning är det en bra idé att utgå från det nationella beståndet och användandet av tvåhjuliga motorfordon. Detta varierar kraftigt mellan EU:s medlemsländer, därför bör kontrollsystemen också variera".

Elvik konstaterar att de siffror som anges av DEKRA som orsakar MC-olyckor är helt meningslös. Det är i bästa fall att se som rent nonsens och ger endast en sida av verkligheten.

Nyligen hölls en offentlig debatt i EU-parlamentet där endast företrädare som är positiva till införande av kontrollbesiktning för motorcyklar och mopeder tillåts att delta. Inga oberoende trafiksäkerhetsexperter fick tala. Bilorganisationen FIA fick tillträde till podiet där de sågade förslaget baserat på sakliga grunder. 

 

FEMA, Federation of European Motorcyclists Association, har vid ett antal tillfällen försökt träffa Werner Kuhn och de olika skuggrapportörerna. Varken Kuhn eller övriga rapportörer har svarat på FEMA:s fråga och väjer därmed att inte lyssna på 40 miljoner MC- och mopedägare i Europa.  För brukarna handlar det om miljarder Euro för tester, resor och ledig tid från arbete och utbildning. Både Sveriges regering och Sveriges riksdag har påtalat att förslaget är alltför långt gående och bland annat framfört att mopeder ska undantas besiktningskrav.

 "I den ekonomiska situation som EU befinner sig i är det helt oförståeligt att en så kostsam åtgärd med ytterst begränsad effekt ska ges så hög prioritet", säger FEMA:s president Frédéric Jorge.

Motorcyklister och andra trafikantgrupper börjar nu ifrågasätta om beslutsprocessen är objektiv och demokratisk. Man frågar också om rapportör Werner Kuhn verkligen är oberoende. Det är inte första gången EU blir anklagade för att sätta kommersiella intressen före EU-medborgarnas.

FEMA och alla medlemsorganisationer som SMC kommer att fortsätta att uppvakta EU-parlamentet med sakliga argument som visar att tekniska fel inte är ett trafiksäkerhetsproblem för motorcyklar. FEMA kräver att subsidiaritetsprincipen, närhet i beslutsprocessen och proportionalitet i förslag ska respekteras.

Kontaktperson SMC: Maria Nordqvist, 0243-669 79

Läs mer om besiktningspaketet i tidigare nyhet.
Läs FEMA:s intervju med Rune Elvik.
Länk till FEMA:s pressmeddelande som SMC översatt i denna nyhet.


Den tyske kristdemokraten Werner Kuhn är ansvarig rapportör i EU-parlamentet för besiktningspaketet.