EU-parlamentet splittrat i besiktningsfrågan

2013-07-03

EU-parlamentarikerna röstade tisdagen 2 juli för att införa regler om tvingande kontrollbesiktning av två- och trehjuliga motorfordon. Slutomröstningen sköts upp, istället inleds diskussioner för att nå en kompromiss med Ministerrådet och EU-kommissionen.
Beslutet är ett nederlag för SMC och medlemsorganisationerna i FEMA. Men, resultatet var jämnt och frågan är inte avgjord ännu!

Ministerrådet (EU-ländernas regeringar) och de två utskotten i EU-parlamentet IMCO och TRAN har hela tiden varit eniga med trafiksäkerhetsexperter om att tvingande kontrollbesiktning inte är lösningen för att få sänkta olyckstal bland MC- och mopedägare. Det finns helt enkelt inga bevis för att fler motorcyklister dör i länder utan kontrollbesiktning. En bra jämförelse är här i Norden där bara Sverige kontrollbesiktar motorcyklar men olyckstalen är jämförbara eller sämre än i Norge, Danmark och Finland. SMC har därför uppmanat de svenska EU-parlamentarikerna att stödja TRAN:s förslag som innebär att kommissionen måste studera och jämföra olycksstatistik mellan länder med och utan kontrollbesiktning inom tre år innan något beslut fattas om att inkludera motorcyklar och mopeder i förslaget som berör 40 miljoner fordonsägare i Europa.

Tyvärr lyckades två politiska grupper i parlamentet få med sig en majoritet av parlamentarikerna (322-354) att rösta för att inkludera två- och trehjuliga motorcyklar från 1 januari 2016. Beslutet innebär också att mopeder ska ingå från 2018, beroende på resultatet av kommissionens studie som ska genomföras.

Den knappa majoriteten visar tydligt att parlamentet är splittrat i frågan och därför ingen seger för kommissionens som kom med förslaget. Efter sommaruppehållet kommer diskussioner att inledas mellan ansvarigt utskott i parlamentet, TRAN, Ministerrådet och kommissionen för att försöka få ett beslut till stånd innan nästa sommar då det är val till parlamentet.

SMC har haft kontakt med politiska företrädare i EU-parlamentet i besiktningsfrågan och fått uttalanden från några av dem.

Christofer Fjellner (m): Det blev ett osedvanligt dumt beslut. Med den logiken som ligger bakom beslutet bör vi börja kontrollbesikta trampcyklar eftersom olyckorna sägs bero på tekniska fel. Det är helt felaktigt, därför föreslog vi att motorcyklar och mopeder skulle tas bort ur förslaget. Jag är orolig inför framtiden eftersom Ministerrådets beslut att exkludera MC och mopeder togs med en liten mariginal. Jag utgår från att regeringen med kraft kommer att vidhålla den tidigare svenska hållningen och håller motorcyklar och mopeder utanför förslaget.

Marita Ulvskog (s): "Beslutet blev inte vad vi ville. Harmoniserade regler för kontrollbesiktning ökar trafiksäkerheten och minskar vägtrafikens negativa miljöpåverkan. Vi tycker dock inte att obligatoriska rutinbesiktningar ska omfatta motorcyklar och mopeder så vi röstade nej. Vi hade velat se en grundligare och mer omfattande studie från Kommissionen om två- och trehjulingar. Slutomröstningen sköts upp så att en möjlig förstaläsningsöverenskommelse kan göras med Kommissionen och Rådet.  Det betyder att regeringen måste trycka på." 

Från ALDE-gruppen (fp och c): "Vi röstade i linje med TRAN-utskottet men till ingen nytta. Det är ingen tvekan om att trafiksäkerhet är en viktig europeisk fråga. Fordon korsar gränser och vissa gemensamma regler krävs för att minska olyckor på våra vägar i Sverige och i resten av Europa. Men europeiska regler måste hitta en balans mellan förbättrad säkerhet och detaljstyrning som riskerar att försvåra arbetet nationellt och lokalt. Vi tycker inte att denna text uppnådde en tillräckligt god balans utan gick för långt i viss detaljstyrning. Därför avstod vi i slutomröstningen för förhandlingsmandatet. Vi hoppas att förhandlingarna med rådet nu leder till en slutgiltig text som stärker säkerheten på våra europeiska vägar utan att skapa alltför krångliga och kostsamma system."  

Nu kommer diskussioner att inledas mellan ansvarigt utskott, TRAN, och Ministerrådet för att försöka få ett beslut till stånd innan nästa sommar då det är val till parlamentet. SMC kommer självklart att ha kontakt med regeringen och Transportstyrelsen som deltar i förhandlingarna med parlamentet och kommissionen.

I samband med omröstningen fanns FEMA:s personal och representanter från några av FEMA:s organisationer på plats, bland annat NMCU, MAG NL och BMF.

 

 


Christofer Fjellner (m)


Marita Ulvskog (s)


Marit Paulsen, Cecilia Wikström och Olle Schmidt (fp).