Det är inte farligt att köra motorcykel!

2013-04-12

Nu är det dags att avliva myten om att det är farligt att köra motorcykel. Det är inte farligare än att köra något annat fordon. Om detta skriver SMC i ett pressmeddelande och hänvisar till aktuell statistik för dödade i vägtrafiken under 2012. Där framgår att motorcyklister är den trafikantgrupp som har den största minskningen av antalet dödade i trafikolyckor.

Hela pressmeddelandet:

Motorcyklister är den trafikantgrupp som har den största minskningen av antalet dödade i trafikolyckor. Det visar den officiella statistiken för dödade i vägtrafiken under 2012 som trafikanalys presenterat idag. Förra året dog 31 motorcyklister på de svenska vägarna. Det är en historiskt låg siffra. Samtidigt var det nästan dubbelt så många motorcyklar i trafik 2012 som för drygt tio år sedan. Nu är det dags att avliva myten om att det är farligt att köra motorcykel anser Sveriges MotorCyklister, SMC

SMC gläds åt de sjunkande olyckstalen. Även om MC-körning aldrig kommer att bli riskfritt, blir motorcyklisterna allt mer säkerhetsmedvetna.  Det som oroar SMC är att en allt större andel av de som dör på MC inte är motorcyklister. De har inget MC-körkort, de äger ingen motorcykel och de kör motorcyklar som inte är tillåtna att framföra på väg.

-  SMC har tagit del av Trafikverkets djupstudier av dödade motorcyklister under många år. Vi konstaterar att allt fler som dödas på motorcykel aldrig skulle ha suttit på den. 35 procent av dem som dog på motorcykel under 2012 hade inte ens MC-körkort, säger Jesper Christensen, generalsekreterare på SMC.
-    Att köra ett fordon utan giltigt körkort innebär också en ökad risk. Därför vore det bra
om Trafikanalys också presenterade olovlig körning bland dem som dödas i trafiken, fortsätter Jesper.

Statistiken från Trafikanalys visar att alla som omkom i motorcykelolyckor var män. Nästan 20 procent var påverkade av alkohol. Utöver detta finns med största säkerhet flera som var påverkade av droger.

-    SMC har gjort studier om motorcyklisters inställning till alkohol/droger i samband med MC-körning. Motorcyklister tar helt avstånd från att köra påverkad. Trafikverkets statistik visar tydligt att de som saknar körkort i betydligt högre omfattning också är berusade, säger Jesper Christensen.

SMC har under det senaste året myntat begreppet ”extremt beteende”. Med detta menas mycket höga hastighetsöverträdelser, olovlig körning, att köra påverkad av alkohol eller andra droger och att framföra motorcykeln aggressivt.

Bland de motorcyklister som gjort allt rätt men ändå förolyckats är det oftast en annan trafikant eller en brist i vägmiljön som orsakat olyckan.

–    Sex av tio som omkommer i motorcykelolyckor finns inom ett eller flera områden av extremt beteende. Om alla som kör motorcykel håller rimlig hastighet, har körkort, kör nykter och på ett sätt som andra trafikanter förväntar sig, då kommer väldigt få att dödas på motorcykel under 2013, säger Jesper Christensen.

Länk till Trafikanalys statistik

b

b

b

 

Andel förare utan MC-körkort - dödsolyckor

Klicka för större bild

Läs mer om Extremt beteende

 

 

Om alla som kör motorcykel håller rimlig hastighet, har körkort, kör nykter och på ett sätt som andra trafikanter förväntar sig, då kommer väldigt få att dödas på motorcykel under 2013, säger Jesper Christensen