Byt ditt gamla förarbevis!

2013-02-22

Gamla förarbevis för terrängskoter och moped klass I är åter giltiga från och med 20 februari 2013 - 1 november 2013. Alla innehavare som tidigare missat att byta ut sitt gamla förarbevis mot ett nytt får nu en ny chans att göra det. Har du ett förarbevis utfärdat 2000-2009 - byt ut det!

Giltighetstiden har förlängts på grund av att tidigare information varit otydlig. Med början i mars kommer alla berörda att få information och ansökningshandlingar hem i brevlådan.

Tillhör du dem som har ett förarbevis för moped klass I och/eller terrängskoter utfärdat under denna tid och vill behålla det - då skickar du in ansökan med vändande post.

Läs mer på Körkortsportalen.