Årets MC-olyckor

2013-08-09

Under sommaren har det som alltid varit mycket mediabevakning på MC-olyckor. Jämfört med samma period föregående år har fler omkommit på MC under januari-juli 2013. Trafikverkets preliminära siffror visar att 27 dödats på tvåhjulig motorcykel under årets första sju månader jämfört med 21 under 2012. Siffrorna är inte alarmerande om man jämför med de fem senaste åren. SMC tror att en förklaring är det vackra vädret som lockat ut många fler på vägarna jämfört med den regniga sommaren 2012.

Under sommarmånaderna har media som alltid kontaktat SMC i samband med dödsolyckor på MC. I år har det varit ovanligt ofta eftersom antalet dödsolyckor är fler 2013 jämfört med förra året.

Hittills finns bara preliminär siffror för årets sju första månader. Helt klart är antalet som dödats på tvåhjulig MC högre jämfört med 2012 och 2010, två år med exceptionellt låga dödstal. Jämfört med 2009 och 2011 är siffrorna lägre.

År Antal
2013 27 (prel)
2012 21
2011 32
2010 21
2009 29

Källa: Trafikverket

Trenden för 2013 är att supersporthojarnas andel av dödsolyckorna 2013 minskat medan standard- och customhojar ökat. Observera att siffrorna för 2013 är preliminära och kommer att ändras innan året är slut. Källa: Trafikverket.