Varning för grus och potthål

2013-04-10

Våren är här och massor av motorcyklister har tagit fram sina motorcyklar. På våren finns mängder av tjälskott, sprickor, gropar, sand och grus från vinterväghållningen. Ha tålamod med detta, väghållarna måste få tid att åtgärda alla problem. Var beredd på att vägarna är i sämre skick på våren.

Vi motorcyklister vet hur illa det kan gå om det är rullgrus på vägen eller sprickor i asfalten. Vi kan dock inte kräva att alla vägar ska vara åtgärdade omedelbart efter vinterväghållning. Senast den 31 maj, beroende på vilken del av landet det rör, ska allt grus vara bortsopat.

Det finns regler även för lagningsarbeten. Vid så kallade snabellagningnar ska entreprenören varna för detta genom att sätta upp skyltar. Först när gruset är borta, senast inom 48 timmar, ska skyltarna tas ner. Följs inte detta uppmanar SMC alla att anmäla detta till väghållaren.

Trafikverkets interna föreskrift avseende vägarbeten och transporter är solklar. Kapitel 8.01 säger följande under "Allmänt" : Om det finns risk för stenskott, halka eller annan fara ska detta åtgärdas omedelbart. Trafikanten ska varnas med relevant varningsmärke A11 Stenskott, A10 Slirig körbana eller annat relevant märke, med tilläggstavla som anger längden."

SMC har redan kontaktats av motorcyklister som kört omkull på grund av grus och andra friktionsproblem på gator och vägar. I de fall där varningsskyltar saknades uppmanar SMC alla att begära skadestånd. Tips på hur du går vidare får du på denna sida.

Länk till Trafikverkets sida för anmälan om problem på väg.
Trafikverkets telefonnummer är 0771-921 921.  Bra att ha inlagt i mobiltelefonen!
Är det en kommunal gata eller väg, kontakta ansvarig kommun.


Typisk snabellagning där en MC-förare gått omkull.