Allt säkrare motorcyklister

2013-03-12

Snart är MC-säsongen här. De senaste åren har intresset för MC-åkande ökat. Trots det har antalet omkomna motorcyklister minskat. Det tyder på ett större säkerhetsmedvetande i MC-kollektivet. Om detta skriver tidningen Motorföraren i ett pressmeddelande som fått stor genomslagskraft i media.

Trots närmare dubbelt så många motorcyklar i trafik som för drygt tio år sedan har antalet olyckor med dödlig utgång inte ökat i samma omfattning. Sedan 2007 är trenden snarare att antalet omkomna sjunkit. I fjol dog 32 motorcyklister på våra vägar – en historiskt låg siffra.

Enligt Trafikverkets djupstudier för 2007-2011 omkom drygt fyra av tio i singelolyckor, tre av tio höll sig inom hastighetsgränserna och en av tre var påverkad av alkohol eller andra droger. Fyra av tio satt på supersporthojar – vilka bara står för tio procent av mc-beståndet – och mellan 50 och 70 procent bedömdes falla inom ramen för så kallat extremt beteende.

Extremt beteende innebär stor hastighetsöverträdelse, föraren kör utan körkort eller med alkohol eller andra droger i kroppen, eller framför motorcykeln aggressivt.

Jesper Christensen från organisationen Sveriges MotorCyklister kommenterar utvecklingen i en intervju i tidningen Motorföraren:
– Sex av tio som omkommer i motorcykelolyckor har hamnat inom ett eller flera områden av extremt beteende. Om vi tar bort de här faktorerna är det få motorcyklister som omkommer. Mc har ökat sin säkerhet och jag hade aldrig i min vildaste fantasi kunnat tro att vi kommit så långt som vi har.

Läs hela artikeln i Motorföraren 2/13 här