Yttrande om MC i bussfiler

2012-12-19

SMC har under många år försökt utöka de bussfiler i Stockholm där motorcyklar får framföras. I höstas stängde en bussfil där MC varit tillåtna i 30 år utan vare sig information till dem de berör eller att hämta in synpunkter. SMC vände sig omgående till Länsstyrelsen och begärde att beslutet skulle ändras. Nu har SMC tagit del av alla berördas synpunkter och skrivit ett yttrande till Länsstyrelsen.

Beslutet att stänga en bussfil för MC blev en riktig kalldusch för SMC. Istället för att utöka bussfiler där motorcykel får framföras stängdes en fil. Att ingen brydde sig om att skicka ut förslaget på remiss eller att informera dem som kört i filen var riktigt dåligt ansåg SMC.

Nu har SMC fått ta del av alla inblandade parters yttranden. Trafikverket och Stockholms stad vill att endast fordon i linjetrafik ska få använda bussfilerna i Region Stockholm. SL som i huvudsak kör i filerna ser inget större problem om motorcyklar får använda dem. Polisen anger vilka typer av bussfiler där motorcyklar aldrig bör få köra men menar att det borde vara tillåtet i den aktuella filen.

SMC har inhämtat synpunkter från Näringsdepartementet och deras norska motsvarighet Det konglige Samferdeseldepartement som bifogas vårt yttrande liksom 1 463 namn som inkommit via namninsamling på nätet. SMC har också efterlyst Trafikverkets generella inställning i frågan.

SMC kommer att fortsätta att arbeta för att motorcyklar ska få färdas i bussfiler. Det ger säkrare resor, ökad framkomlighet, minskar trängsel i övriga körfält och ger bättre flyt för alla. För de motorcyklister som varje dag färdas i Stockholmstrafiken är det svårt att se trafiksäkerhetsvinsten med att förbjuda motorcyklar i en bussfil där det varit tillåtet i 30 år, utan att några olyckor skett.

Nu väntar vi med spänning på Länsstyrelsens svar!

SMC:s yttrande till Länsstyrelsen.
Yttrande från Näringsdepartementet
Yttrande från det konglige Samferdseldepartement.
Tidigare nyhet i frågan.


SMC ser gärna fler skyltar som denna!