Transportstyrelsen höjer avgifterna

2012-08-31

SMC konstaterar att allt blir dyrare, så även Transportstyrelsens avgifter. Tyvärr beslutades att avgift för dispens från fordonsregler ska höjas till 2 600 från dagens 1 200 kronor, något som både SMC och andra organisationer ansåg var en orimlig höjning.

Alla som ansöker om undantag för någon form av fordonsregel måste betala en avgift för att få ärendet prövat. Under några år fick alla som ville ha en kopplingsanordning på MC för att dra släp ansöka om dispens. Det handlade om rena slentrianärenden där medlemmen fick svar med vändande post och SMC anser att Transportstyrelsens förslag är helt orimligt i förhållande till detta.

Att alla som får avslag inte kan överklaga Transportstyrelsens beslut är något SMC försökt påverka under en lång rad år, utan att lyckas. För SMC är det märkligt att samma myndighet skriver föreskrifterna, har tolkningsföreträde och dessutom omprövar ärenden utifrån sina egna regelverk.

Transportstyrelsens nya avgifter börjar gälla 1 januari 2013, du hittar dem här:
SMC:s remissvar.