Tack SMC Uppsala!

2012-11-26

Idag tackar vi SMC Uppsala för generösa bidrag till SMC:s fonder. Totalt har 20 162 kronor samlats in under 2012 som donerats till fonderna.

Kollekten, 1 715 kronor, samlades in i samband med Kristi Himmelsfärdsdag och gick oavkortat till SMC:s Trafikskadefond.

I samband med KNIX-kurserna på Rörken har tio kr per deltagare avsatts till SMC:s Trafikskadefond och detta har inbringat 9600 kronor. 

Dessutom har många funktionärer skänkte dessutom sin milersättning till olika ändamål: SMC:s Skadefond,  2.649 kronor, SMC:s Rättsfond 1.498 kronor samt  4.700 kronor till Ezzo:s Minnesfond.

SMC riktar ett varmt tack till deltagare och funktionärer i SMC Uppsala för de generösa bidragen.