Tack Pantertanter MC

2012-01-23

Förra veckan fick SMC:s Skadefond 2 490 kronor från Pantertanter MC. Klubben har upphört och även om man aldrig haft några medlemsavgifter har pengar samlats in på frivillig väg. När man valde att lägga ner klubben beslutade man att de pengar som fanns i klubbens kassa ska doneras till SMC:s Skadefond.
SMC riktar ett stort tack till Pantertanter MC för det generösa bidraget!