SMC:s generalsekreterare leder globalt trafiksäkerhetsarbete

2012-10-25

Jesper Christensen utnämns till Director för Public Affairs i motorcykelorganisationen FIM som är en global organisation. Det betyder att Christensen från SMC nu ansvarar för FIM:s arbete med trafiksäkerhet, PR, rörlighet och transporter på landsväg för alla motorcyklister i hela världen.

Vi medarbetare på SMC:s kansli kan idag stolt meddela att vår chef och SMC:s generalsekreterare inte bara gör ett gott arbete för svensk motorcyklism, utan även på ett globalt plan arbetar för motorcyklisters bästa. FIM, Fédération Internationale de Motocyclisme, är en stark global organisation.

- Det är första gången en SMC:are blivit director i en av FIM:s kommissioner och ett historiskt personval som vi är väldigt stolta över. Det visar att MC-organisationer i resten av världen visar SMC:s arbete stor uppskattning, säger SMC:s ordförande Tomas Bergström.

SMC har ett avtal med svenska tävlingsorganisationen Svemo och representerar därmed Sverige i två av FIM:s kommissioner. Jesper Christensen blir ansvarig för den som behandlar många viktiga frågor, t ex hur vi ska få fler att köra motorcykel samt ökad säkerhet bland motorcyklister. SMC har också en representant i FIM:s turistkommission genom Stig Björk.

Den kommission där Jesper blir director arbetar också med alla typer av trafiksäkerhet som är relaterad till MC på väg. Man vill främja rörlighet, utveckla trafiksäkerhetsregler, kvaliteten och säkerheten för motorcyklister. Kommissionen samlar erfarenhet och expertis bland sina medlemmar från hela världen och är en plattform för utbyte av goda exempel och kunskap på området. Man bedriver också aktivt politiskt lobbyarbete för motorcyklisternas bästa.

Jesper har under de sex år han ingått som ledamot i FIM:s kommission bland annat medverkat i att ta fram en ny policy för FIM, förbättrat samarbetet mellan landsvägs- och sportorganisationer i flera länder, medverkat till bättre samarbete med andra internationella MC-organisationer och dessutom fått FIM att förlägga en global konferens för MC-utbildare i Sverige under 2013.

- Jag är mycket stolt över utnämningen. Att utnämnas till director inom FIM är något av de finaste en motorcyklist kan få uppleva. Jag kommer självklart att fortsätta mitt arbete som generalsekreterare inom SMC. Givetvis kommer det internationella arbetet att medföra prioriteringar av mitt arbete. Men, SMC har många goda medarbetare så det är inget jag oroar mig över, säger Jesper Christensen. Dessutom kommer SMC:s kunskapsnivå att höjas ytterligare, vilket kommer alla våra 65.000 medlemmar tillgodo.

 

Nyhetsutskick från

FIM Public Affairs Commission – CAP