SMC Travel 2013

2012-10-23

Alla SMC-medlemmar får MC-Folket denna vecka. I tidningen ligger en folder från SMC Travel med några av de resor som vi erbjuder under 2013. Resorna är ännu inte bokningsbara. Vi räknar med att öppna bokningen under november.
Håll ut!

Många medlemmar har hört av sig sedan de fått MC-folket och foidern, det visar att intresset är stort för de MC-resor vi erbjuder. Det fattas dock viss information från rederier som gör att vi måste vänta med öppna bokningen.

Länk till SMC Travel.