SMC befarar fler olyckor med körkortslösa MC-förare!

2012-08-29

Detta är budskapet i ett pressmeddelande som skickas från SMC idag.
Statistik visar att en av fyra som omkommer i MC-olyckor saknar körkort. Det rimmar illa med att avgifterna för körprov höjs och att reglerna ska bli ännu krångligare. Från januari 2013 krävs ytterligare körprov för motorcyklister. Varje enskilt körprov är mer än dubbelt så dyrt för MC som för bil. Totalkostnaden blir därför minst sex gånger högre om man börjar köra lätt MC vid 16 år, fortsätter till mellanklass och därefter går över att köra tung MC. SMC, anser att det är hög tid för beslutsfattarna att se över prisbilden för körprov på motorcykel.

Risken för en körkortslös förare att bli upptäckt är liten och det är en risk många är beredd att ta i förhållande till körkortskostnaderna. Eftersom över en fjärdedel av dem som dödas på motorcykel saknar körkort är det för SMC uppenbart att ett alltför komplicerat och kostsamt körkortssystem minskar trafiksäkerheten istället för att öka den.

Körprovsavgiften för bil är 800 kronor efter höjningen. För MC-körprov blir motsvarande summa 1 650 kronor. Körprovsavgiften för en ungdom som börjar köra vid 16 år och utbildas i samtliga behörigheter blir därmed 4 950 kronor. SMC anser att det borde vara enklare regler och ekonomiskt överkomligt att genomföra körkortsprov för alla fordon, även motorcykel.

MC-förarnas provavgifter ska betala avlysta provområden, förarprövarna, deras fordon, fortbildning, skyddsutrustning samt Transportstyrelsens tillsyn. Ekvationen gör att en motorcyklist har dubbelt så dyra körprov jämfört med den som tar körkort för bil, buss, lastbil och taxi.

SMC anser att man bör se över både provverksamheten och kostnadsbilden för MC-körkort. Ett exempel är att istället förlägga körproven i trafiken istället för att genomföra lågfartsövningar på kostsamma manöverbanor.

- Skillnaden mellan provavgifter för MC och andra fordon är orimlig och bidrar till fler körkortslösa på motorcykel. Ett sätt att minska dessa är att samhället underlättar möjligheten för fler att få körkort genom rimliga avgifter. Inte bara motorcyklister utan hela samhället skulle vinna på detta. Fler användare av motorcykel minskar trängsel. Det är ett perfekt pendlarfordon som är mer miljövänligt än bil då de inte står stilla på tomgång i trängsel, säger Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC. 

Mer information:
Jesper Christensen, 070-557 75 00 eller Maria Nordqvist, 070-538 39 38