Slut på uppkörningstider

2012-11-01

SMC har de senaste veckorna kontaktats av MC-elever som kuggats och inte fått någon ny tid. Eftersom Sverige får nya körkortsregler 2013 betyder det att några inte får avsluta utbildningen för sin behörighet.

MC-säsongen är över i norra Sverige men i södra Sverige är det fortfarande plusgrader. Trafikverket i Malmö genomför förarprov för motorcykel till och med 15 november 2012 och alla tider är redan fullbokade. SMC har frågat om man ska erbjuda fler uppkörningstider för motorcykel men det är inte planerat.

Med tanke på att körkortssystemet för motorcykel ändras både med nya körkortsklasser och nya åldersgränser är det synd att inte alla som påbörjat en utbildning under 2012 får fullfölja den anser SMC. Det är främst ungdomar som drabbas genom nya åldersgränser och fler prov.

De nya reglerna 2013
A begränsad blir A2: Körkortsklassen A begränsad upphör och ersätts av A2. Man får köra en MC med max 35 kW. Får tas vid 18 år. Vill man köra på en mer effektstark motorcykel kan man efter minst två år genomgå en ny utbildning och körprov för A. Genom A begränsad fick man med automatik behörighet för A efter två år.

A: Om man inte har haft A2 i minst två år får man tidigast ta körkort för motorcykel med obegränsad effekt från 24 år. Idag är åldersgränsen 21 år.

Trafikverket och Transportstyrelsen har en gemensam sida "Körkortsportalen". Där finns alla regler, blanketter, priser och annat som rör körkort i Sverige. Denna vecka har sidan fått ett ny look. Du som ska ta MC-kort eller vara handledare hittar allt som rör körkort här!