Nytt lagförslag för att minska fordonsskulder

2012-11-02

Över 100 000 fordonsägare har en skuld hos kronofogden på 1,4 miljarder och både summan och antalet ökar. SMC tycker därför att regeringens förslag med skärpta krav för att minska fordonsskulder och fordonsmålvakter är bra. Alla fordonsägare ska självklart göra rätt för sig. Lagändringarna föreslås träda ikraft 1 juli 2013 och SMC uppmanar till informationskampanj om ökade kraven på undersökningsplikt vid fordonsköp.
SMC tror att det är få motorcyklar i denna grupp eftersom fordonsskatten är låg, motorcyklar inte omfattas av trängselskatt och motorcyklar ofta parkerar gratis på avgiftsfria MC-parkeringar.

Självklart ska varje fordonsägare göra rätt för sig och betala skatt, försäkring, parkeringsavgifter, trängselskatt och annat som rör fordonet. Utredningen visar att antalet gäldenärer och summan obetalda skatter och avgifter ökar samt att fordonsmålvakter används för att slippa undan ekonomiskt ansvar och utmätning. Att över 100 000 fordonsägare har en gemensam skuld hos kronofogdemyndigheten på cirka 1,4 miljarder är bedrövligt och minskar betalningsviljan hos alla fordonsägare. I slutändan kan ju faktiskt konsekvensen bli högre skatter och avgifter för dem som tar sitt ekonomiska ansvar för fordonsägandet.

SMC är positiv till de förslag till lagförändringar som ges för att ge ökade möjligheter till utmätning av fordon, oavsett vem som är ägare. Allt som kan göras för att minska möjligheter för fordonsmålvakter att registreras som ägare är bra för alla fordonsägare.  Att utmäta och sälja fordon för att lösa skulder för fordonsskatt och skulder för fel-parkeringar bör vara möjligt anser SMC.

Lagförslagen innebär ökad undersökningsplikt för den enskilde och här är SMC tveksamma. Alla enskilda har inte tillgång till dator eller Transportstyrelsens förnämliga mobila app. Genom appen är det mycket enkelt att få veta uppgifter om ett fordon. Det är dock inte lika enkelt att söka uppgifter via dator, då krävs e-legitimation eller registreringsnummer med behörighetskod. Det är mindre troligt att man har e-legitimation och/eller dator med sig i samband med ett fordonsköp. Transportstyrelsens växel är öppen måndag-fredag under kontorstid, men de flesta köp mellan privatpersoner görs kvällar och helger. Om man ringer servicetelefonen 0771-25 25 25  kan man begära att få uppgifter om ett fordon via fax, till exempel vem som äger det och om skatten är betald. Här bör möjligheten att få fordonsuppgifter utökas  betydligt, eftersom fax inte längre är vanligt förekommande. Man bör kunna få uppgifter på betydligt fler sätt, till exempel via    SMS, brev eller e-post.  

Vid ägarbyte är det viktigt med nytecknande av försäkring för att slippa betala trafikförsäkringsavgift. Trots att detta förhållande funnits under många år är det fortfarande vanligt att fordonsköpare drabbas av trafikförsäkringsavgifter. Detta SMC informerar SMC ständigt om. Därför är det synnerligen viktigt med informationskampanjer till allmänheten om att tidigare skulder följer med fordonet vid ägarbyte om lagändringarna träder i kraft 1 juli 2013.  

SMC håller med om att användningsförbud vid obetald fordonsskatt ska vara kvar. Möjligheten att överklaga är viktig, särskilt för enskilda som handlat i god tro och inte varit tillräckligt uppmärksam vid köp av ett fordon som har skulder.

Det framgår inte av utredningen i vilken omfattning fordonsrelaterade skulder rör motorcyklar. Motorcyklar är undantagna från trängselskatt, den årliga fordonsskatten är endast 180 kronor och många parkerar motorcykeln på avgiftsfri MC-parkering. SMC är övertygade om att få motorcyklar kommer att omfattas av förslaget.

Läs hela svaret här.  
Regeringens förslag hittar du här.