Nya regler för vägars och gators utformning

2012-12-27

Även om motorcykeln varit ett legalt fordon i drygt 100 år har motorcykeln saknats i allt som rör vägars och gators utformning. Detta har SMC påpekat under ett antal år och när Trafikverket och SKL publicerade nya regelverk nämns motorcyklar för första gången. Det är bra men tyvärr saknas krav kopplade till detta. Trafikverket har lovat att jobba vidare med detta.

I början av november publicerade Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, nya regler för vägars och gators utformning. Det är många tusen sidor som är indelade i Övergripande krav; Krav; Råd samt Begrepp och grundvärden. 

Positivt är att motorcyklar för första gången nämns som ett fordonsslag, som oskyddade trafikanter och att grundvärden anges för t ex MC-parkering. I delen Övergripande krav sägs att hänsyn ska tas till motorcyklister då det gäller sidoområdets utformning. Tyvärr finns inga krav kopplade till detta påstående och räcken är ett kriterium för ett säkert sidoområde.  Det finns ett avsnitt som beskrver räcken som beaktar oskyddade trafikanter men inga krav för när de ska användas.

SMC har påtalat detta och Trafikverket har lovat att jobba vidare med frågan. Utformningsreglerna ska ses som levande dokument som ständigt utvecklas. När ett mitträcke får placeras 0,35 meter från vägbanan och sidoräcken 0,5 meter är ju räckets utformning oerhört viktigt för att minimera skaderisken då en motorcyklist kör in i det. Eftersom Trafikverket svarar för 90 % av alla räckesinköp i Sverige är tydliga krav och riktlinjer viktiga i förfrågningsunderlag till entreprenörer och räckestillverkare.  

Samtliga dokument inom Vägar och gators utformning finns på Trafikverkets hemsida.