Nordiska motorcyklister tar gemensam ställning

2012-12-03

Sju nordiska MC-organisationer i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island skickar idag ett gemensamt ställningstagande om trafiksäkerhet till regeringen och vägmyndigheterna i sitt land. I dokumentet presenteras också konkreta förslag på åtgärder för ökad MC-säkerhet och förslag på samarbete över gränserna.

Nordiskt MotorSykkel Råd, NMR, bildades i mitten av 1970-talet inför ett gemensamt hot om kraftiga restriktioner på motorcyklars storlek och effekt. NMR arbetar idag för att öka förståelsen för motorcyklisternas speciella problem och behov inom Norden och för utökat erfarenhetsutbyte. NMR har cirka 150 000 medlemmar i sju organisationer och representerar 850 000 motorcyklister i Norden.

 Motorcyklister är en oskyddad trafikantgrupp som har särskilda behov. NMR efterlyser en nordisk samsyn på säkerhet bland motorcyklister hos myndigheter och beslutsfattare i samarbete med de nordiska MC-organisationerna. Sveriges MotorCyklister, SMC, står självklart bakom ställningstagandet och de åtgärdsförslag som presenteras angående vägunderhåll, trafikreglering, räcken, körkort, synbarhet, extremt beteende och fordonssäkerhet.

De nordiska länderna är små och ligger i utkanten av Europa. NMR anser att ett tätare nordiskt samarbete skulle kunna stärka vårt inflytande, inte minst i EU. Om de nordiska länderna har en samsyn kring olika MC-frågor skulle säkerheten kunna förbättras genom gemensam forskning, gemensamma projekt och utbyte av erfarenheter kring regler och riktlinjer. Genom ett ökat samarbete skulle varje nordiskt land kunna spara både liv och pengar.

NMR hoppas att ställningstagandet lyfts och diskuteras i en nära framtid. Det handlar om allt från samarbete på ministernivå till anställda vid väg- och transportmyndigheter i de olika länderna.

-   Vi ansåg att tiden var mogen för att gemensamt ta ställning i frågor som rör motorcyklisterna i Norden. Vi hoppas självklart på respons på våra förslag som är både konkreta och genomförbara. Ett nordiskt samarbete skulle kunna göra stora skillnader för den enskilde motorcyklisten, i till exempel frågor som rör vägmiljö och körkort, säger Maria Nordqvist.

Det nordiska ställningstagandet från NMR.
Mer om NMR.

Organisationerna i NMR är: BLS Sniglar, Island, Danske Motorcykelklubbers Råd (DMC) och MC Touring Club (MCTC), Danmark, Norsk Motorcykkel Union (NMCU), Norge, Moottoripyöräkerho 69 (MP 69) och Suomen Motoristit r.y (SMOTO), Finland samt Sveriges MotorCyklister (SMC), Sverige.