Nordiska MC-organisationer tar gemensam ställning

2012-09-03

I samband med Tylösandsseminariet publicerar sju nordiska MC-organisationer inom NMR, Nordiskt Motorsykkel Råd, ett gemensamt ställningstagande om trafiksäkerhet. NMR hoppas på gemensam samsyn hos de nordiska länderna och myndigheterna på en rad viktiga områden som till exempel vägmiljö, körkort, synbarhet/uppmärksamhet, extremt beteende och trafikreglering. NMR representerar 850 000 motorcyklister i Finland, Norge, Sverige, Danmark och Island.

NMR är en organisation som bildades på 1970-talet i samband med Rapport 13. Det finns många frågor och problem som rör de nordiska MC-förarna. Varje enskild MC-organisation driver frågor i varje land men NMR anser att tiden är mogen för en gemensamt nordiskt ställningstagande på en lång rad områden.

NMR klargör i dokumentet MC-organisationernas ståndpunkter på en rad områden och ger också konkreta förslag till lösningar. NMR anser att de nordiska länderna och myndigheterna skulle kunna förbättra säkerheten på flera områden genom att genomföra gemensam forskning och projekt och utbyta erfarenheter kring regler och riktlinjer.

SMC kommer att sprida dokumentet under Tylösandsseminariet till berörda personer.

NMR:s ställningstagande finns här.

Läs mer om NMR och medlemmarna här.