MC-körkorten blir ännu dyrare

2012-08-27

Regeringen valde att följa Trafikverkets förslag för provavgifter för körprov. Därför höjs avgiften för ett MC-körprov till 1 650 kronor och teoriprovet höjs till 325 kronor 1 september 2012. Orsaken till att MC-prov är mer än dubbelt så dyrt som för bil är att Trafikverket kräver kostnadstäckning för varje fordonsslag. Det betyder alltså drygt sex gånger högre körprovsavgifter för ungdomar under 20 år som börjar med A1 och går vidare med A2 och A.

Detta är djupt orättvist anser SMC som kommer att fortsätta kämpa för lägre provavgifter för motorcykel. Skillnaden är orimlig och bidrar till fler körkortslösa MC-förare.

I slutet av 2011 fick SMC en remiss från Näringsdepartementet angående förslag till nya avgifter för teori- och körprov. Det var ett förslag från Trafikverket som enbart utgick ifrån att varje fordonsslag skulle bära sina egna kostnader. Antalet MC-körkortstagare har minskat med 40 % sedan 2004 medan B-körkortstagare ökat med 10 %.

Trafikverkets analys innehöll inte heller något om den alarmerande höga andelen  motorcyklister som dödas i trafiken utan att ha ett körkort. En fjärdedel av alla som omkommer på MC har aldrig haft ett MC-körkort. Siffrorna tyder på att ett krångligt och dyrt körkortssystem motverkar syftet att få säkrare förare. Trafikverket har inte heller beaktat att de tillhandahåller bilar vid uppkörning till en låg kostnad medan A-elever måste hyra MC till ett betydligt högre pris.

Provavgifterna
I och med regeringens beslut höjs priset ytterligare för MC från 1 september 2012. Kostnaden inom parentes anger kvällstid och helger.

Prov Ny avgift 1/9 2012 Avgift - 31/8 2012
Teoriprov 325 (400) 220 (290)
Körprov B, C, D, taxi 800 (1040) 700 (940)
Körprov MC och övriga 1650 (2145) 1500 (1950)


Orimliga kostnader för A jämfört med B

Trafikverkets obligatoriska körprov är mer än dubbelt så dyrt för motorcykel jämfört med bil och kommer inte att förändras i och med regeringens beslut.

En motorcyklist som börjar köra vid 16 års ålder måste göra två prov idag och tre från och med 2013. Det betyder att kostnaden blir drygt sex gånger högre för motorcykel jämfört med bil, 4 950 kronor respektive 800 kronor. Körprovstatistiken visar att cirka 70 % av A-eleverna godkänns vid körprov. 30 % gör med andra ord fler än ett prov och för dem blir kostnaden ännu högre. Kvinnor underkänns i högre grad än män och drabbas därför hårdast.

A-elever har samma avgifter som yrkesförare
De som avlägger körprov för att bli trafiklärare, för att köra tung lastbil eller buss med tungt släp kommer med största sannolikhet att använda körkortet i sin yrkesutövning. De kan få avgiften betald av en arbetsgivare. Dessa yrkesförare betalar samma avgift för körprov som en studerande 16-årig tjej/kille som ska köra en motorcykel med 125 kubik och 15 hk. Ungdomen måste sedan avlägga ytterligare två prov för att få framföra en motorcykel med < 35 kW och > 35 kW. En person som ska köra taxi betalar med nya förslaget hälften av vad 16-åringen betalar i avgift för körprov. Detta förhållande är djupt orättvist anser SMC.

SMC:s förslag till kostnadstäckning för Trafikverket
SMC föreslog att avgifterna för körprov för A-behörigheterna skulle jämställs med B, C, D och taxiförarlegitimation. De förlorade intäkterna kan man få tillbaka genom att höja avgiften för B,C, D och taxiförarleg med ytterligare tio kronor till 810 (1 050) kronor. Tyvärr gick regeringen inte på SMC:s linje utan på Trafikverkets.

SMC kommer att fortsätta kämpa för att samhällets avgifter för körprov blir rimliga och rättvisa för alla körkortstagare, även motorcyklister.

Länk till Trafikverkets pressmeddelande.
Länk till regeringens beslut.