MC förbjöds i bussfil efter 30 år

2012-08-27

I början av förra veckan kontaktades SMC av pendlande motorcyklister i Stockholm. Under skyltarna som markerar kollektivkörfält har tilläggsskylten "Gäller även MC" tagits bort, efter att ha varit tillåtna i cirka 30 år. Förklaringen är att Trafikverket ansökt om nya föreskrifter och inte tagit med MC och Länsstyrelsen har sagt ja till Trafikverkets förslag. Ingen remiss har skickats ut och ingen har informerat SMC och MC-förare i Stockholm om beslutet. Detta är riktigt dåligt anser SMC som begärt en förändring av föreskriften så att motorcyklar får köra i den aktuella bussfilen igen.

I början av 1980-talet tilläts motorcyklar i vissa bussfiler i Stockholm på försök. Testet föll väl ut och permanentades. Anledningen till initiativet var att öka säkerheten för motorcyklister. SMC har vid flera tillfällen, senast sommaren 2012, uppvaktat berörda myndigheter om att utöka bussfiler där motorcyklar är tillåtna.

Måndag 20 augusti möttes motorcyklister som pendlar från Täby mot Stockholm av nya skyltar i kollektivkörfälten. Där det tidigare stått "gäller även MC" stod nu "gäller även buss som inte är i linjetrafik". Det handlar om sträckan Ålkistan- Roslagstull. Man frågade SMC om vi hade någon förklaring till detta.

SMC kontaktade Trafikverket som bekräftade att man skickat en ansökan till Länsstyrelsen i början av 2012. Trafikverket föreslog inte att motorcyklar skulle ingå. Frågan har inte skickats till SMC på remiss. Länsstyrelsen har i sin behandling av ärendet inte heller skickat ut förslaget på remiss. Efter 30 år ändrades alltså reglerna utan någon som helst förvarning eller förklaring.

SMC har skickat en skrivelse till Länsstyrelsen där vi begär att motorcyklar ska tillåtas i den aktuella bussfilen och att det även ska vara tillåtet under handläggningstiden. Det har inte hänt några MC-olyckor i den aktuella bussfilen. Skrivelsen har skickats för kännedom till Polisen, SL, Stockholms stad, Transportstyrelsen och Trafikverket.

SMC kommer att fortsätta att arbeta för att motorcyklar ska få färdas i bussfiler. Det ger säkrare resor, ökad framkomlighet, minskar trängsel i övriga körfält och ger bättre flyt för alla. För de motorcyklister som varje dag färdas i Stockholmstrafiken är det svårt att se trafiksäkerhetsvinsten med att förbjuda motorcyklar i en bussfil där det varit tillåtet i 30 år, utan att några olyckor skett.

SMC:s skrivelse till Länsstyrelsen.