Kantstolpar varnar för vilt

2012-01-10

I Dalarna, på väg 266 söder om Falun, genomför Trafikverket ett försök med kantstolpar som varnar trafikanterna när större djur befinner sig i närheten av vägen. Trafikanter varnas genom att en lampa blinkar om det finns vilt nära vägen.

Trafikverkets senaste försök för att minska antalet viltolyckor är en vanlig kantstolpe som utrustad med en rörelsesensor och lysdioder. Elektroniken drivs av ett batteri som laddas via en solcell på ovansidan av stolpen. När ett djur närmar sig vägen aktiveras lampan som då börjar blinka. Läs mer på Trafikverkets hemsida.