FEMA öppnar hemsida om MC och räcken

2012-10-02

FEMA, Federation of European Motorcyclists Associations, har öppnat en hemsida för att uppmuntra ökad användning av MC-vänliga räcken. Den innehåller en databas där alla företag kan lägga in produkter som testats med motorcykel. Den presenterar också riktlinjer och gällande standrader liksom goda exempel från olika EU-länder.
Med hemsidan vill MC-organisationerna i EU visa på alternativa räcken som kan minska skaderisken bland motorcyklister som krockar med räcken.

Många räcken har inga skydd för motorcyklister som kör in i eller glider in i ett räcke. De flesta krockar med en eller flera stolpar som saknar skydd. Räckeskollisionerna leder till dödsolyckor, amputationer, svåra skador och livslångt lidande.  

Det finns mängder av räckesskydd för motorcyklister ruint om i Europa. Produkterna kan installeras då nya räcken sätts upp eller som ett komplement på befintliga räcken för att minska skaderisken för motorcyklister som kör in i det. Genom FEMA:s nya hemsida www.mc-roadsidebarriers.eu kan nu tillverkare presentera sina testade produkter tillsammans med bilder och testprotokoll. Samtidigt kan vägmyndigheter i hela Europa kan på ett enkelt sätt hitta räckesskydden som finns på marknaden.

På hemsidan finns också dokumentet "New standards for road restraint systems for motorcyclists - designing safer roadsides for motorcyclists" och riktar sig mot väghållare, vägmyndigheter och vägingenjörer. Dokumentet ger en totalbild av vilka lösningar som finns, befintliga standarder, statistik och goda exempel från olika EU-länder.   

SMC uppmanar alla som arbetar med MC-säkerhet och vägmiljö att besöka sidan och läsa FEMA:s dokument om motorcyklister och vägräcken!


Ett dokument SMC rekommenderar till alla att läsa som arbetar med MC-säkerhet och vägmiljö!