Hur får vi säkrare sidoområden?

2012-12-10

Som alla vet är vägmiljön utformad för dem som färdas i personbil. Nu har två forskare, Robert Thomson, VTI och Hawzheen Karim, Svevia tillsammans med Maria Nordqvist, SMC, beviljats bidrag från Länsförsäkringars Forskningsfond till en studie om säkra sidoområden för motorcyklister.

När Länsförsäkringar utlyste forskningspengar för oskyddade trafikanter kontaktade SMC forskare som arbetat med räckesfrågan. Att inga satsningar görs på säkra sidoområden för motorcyklister beror bland annat på att kunskaper saknas. Detta är hål som måste täppas till så att det händer något konkret i frågan anser SMC.

All vägmiljö utgår från dem som färdas i personbil.  Det saknas forskning som kan tillämpas på hur vägens sidomområden ska anpassas utifrån motorcyklisternas behov.  I Sverige saknas ”recovery areas” som finns i andra länder. Flera studier visar att denna typ av utrymme skulle kunna minska MC-olyckor mot vägräcken.

Den studie som nu ska göras består av tre delar; studie av olyckor med utgångspunkt för vägens sidoområden, datorsimulering av MC-dynamik i vägens sidoområden för att fastställa vilken potential olika återhämtningszoner har samt en kostnadsanalys för installation och underhåll av slänträcken istället för sidoräcken.  Här ska samhällets totalkostnad ingå. 

SMC ser  verkligen fram emot att få arbeta i detta viktiga projekt!

Mer om Länsförsäkringars Forskningsfond.


Ett mitträcke får stå 0,35 meter och sidoräcket 0,5 meter från vägbanan.