Fortsatt positiv olycksutveckling

2012-10-04

Under tiden januari-september har 30 män omkommit på en tvåhjulig motorcykel. SMC konstaterar att antalet dödade i MC-olyckor är tio färre jämrört med 2011. Antalet är fem personer lägre jämfört med rekordåret 2010. Även antalet svårt skadade har sjunkit jämfört med föregående år.
Varje person som dödas i trafiken är en tragedi. SMC gläds därför åt att olyckstalen pekar neråt.

Det dåliga vädret under delar av MC-säsongen har givetvis haft betydelse men också MC-förarnas ålder, erfarenhet, riskmedvetenhet, ökad kompetens och säkrare fordon spelar roll för de sjunkande olyckstalen. Detta är avidentifierad statistik som SMC fått av Trafikverket, hämtat ur STRADA.


Klicka på bilden för att göra den större.

Statistiken visar att 31 personer omkommit på motorcykel t o m 30 september. Av dessa körde en fyrhjuling MC. SMC jämför endast olyckstalen för tvåhjuliga motorcyklar i år med tidigare år då vi anser att fyrhjulingarna bör särredovisas. Det är ett fordon som har få likheter med en tvåhjulig MC, utöver hjälmkrav.

Transportstyrelsens statistik visar också att antalet svårt skadade sjunkit jämfört med föregående år. Preliminär siffra t o m augusti 2012 är 206 svårt skadade jämfört med 268 föregående år och 202 under 2010.

En stor skillnad mot tidigare år är att det få singelolyckor, 21 av 30 olyckor är kollisioner med andra fordon. Bara under juli har fyra motorcyklister omkommit i en krock med vänstersvängande bil. Snittåldern bland dem som omkommit på motorcykel under 2012 är drygt 37 år. Endast män har omkommit på motorcykel under 2012. Drygt hälften har kört en supersporthoj.

SMC hoppas att den positiva trenden fortsätter.

Länk till Transportstyrelsens statistik.