Fler tog MC-körkort 2012

2012-12-05

En glad nyhet för alla MC-älskare är att antalet MC-körkortstagare ökade med knappt 19 procent jämfört med året innan. Totalt utfärdades 9 568 A-körkort av något slag. Bara 522 personer tog körkort för lätt MC vilket är en liten minskning. Av körkortstagarna var 1 352 kvinnor vilket betyder att tjejernas andel av körkortstagarna fortsätter att sjunka. En förklaring till ökningen är troligen de nya körkortsreglerna som träder i kraft 2013.
SMC och hela MC-branschen gläds åt de positiva siffrorna!

Varje år presenterar Trafikverket statistik över genomförda prov. SMC jämför siffrorna med tidigare år och gör en egen sammanställning, utifrån kön och A1 körkort.

Kunskapsprov
Totalt genomfördes 14 239 kunskapsprov, antalet godkända var 9 674 stycken (67,9 %). Av Trafikverkets statistik kan man se stora skillnader i godkännandegrad mellan de olika provkontoren. Högst godkännandegrad finns i Östersund, 81,7 % och lägst i Visby, 54,4%. Liksom alla år tidigare är kvinnorna bättre på kunskapsproven, 71,9 % godkända jämfört med 67,3 % av männen.

A1
Även om det totala antalet utfärdade A-körkort ökat har faktiskt antalet godkända vid körprov på A1 minskat. Under året har 63 tjejer och 462 killar, totalt 525 personer, klarat sitt körkort för lätt motorcykel. 2007 var antalet 1000 vilket betyder en halvering på fem år.

A begränsad
2012 är det första året som statistiken visar hur många som tar körkort för begränsad A-behörighet. Samtidigt är 2012 det sista året A begränsad finns som behörighet. 179 tjejer och 1107 män har klarat körprov för A begränsad och är den sista kullen som får A-behörighet utan att göra ett nytt körprov inom två år.

A
1 110 kvinnor och 6 647 män har fått behörighet A under året, vilket motsvarar antalet för samtliga tre A-behörigheter 2011. Sannolikt har ett antal 21-23-råingar satsat på att klara körkortet i år istället för att vänta på 24-årsdagen som ju blir ett krav från 2013.

Skillnader mellan kön och provort
År efter år visar statistiken att kön har betydelse för om man klarar körprov för MC vilket inte är fallet för bil. Tjejer klarar kunskapsprovet bättre än killar men oavsett om det gäller A1, A begränsad eller A är underkännandegraden betydligt högre än killar. Provorten har också stor betydelse för godkännandegrad. I Östersund underkänns varannan kvinna, i Skellefteå var tioende. I Falun underkänns 36 % av männen i A-prov jämfört med 18 % i Linköping.

Bild över körkortsstatistik.
Trafikverkets förarprovsstatistik.
Nya körkortsregler 2013 - Körkortsportalen.