FEMA:s konferens stor succé!

2012-10-12

I början av oktober hölls FEMA:s andra konferens; The European Motorcyclist's Forum vid mässan Intermot i Köln. Det blev en succé med deltagare från alla håll: motorcyklister, politiker, utbildare, tjänstemän med flera. Claes Tingvall gav en historisk tillbakablick på Nollvisionen och motorcyklister och konstaterade att all förändring måste komma från MC-kollektivet. Här lyftes SMC fram som ett gott exempel.
Jesper Christensen, SMC och Magnus Klys, MC-Folket, satt i varsin panel och diskuterade utbildning och infrastruktur.

FEMA arrangerar konferensen för att lyfta fram olika frågor ur ett MC-perspektiv. I år låg fokus på utbildning och infrastruktur. Under konferensen lanserades två nyheter; en hemsida där MC-vänliga räcken kan publiceras av tillverkarna samt en europeisk undersökning om motorcyklisters inställning till trafiksäkerhet. Det fanns talare från flera europeiska länder samt Australien.

Claes Tingvall lyfte som sagt var SMC som ett gott exempel. Han konstaterar att motorcyklister faktiskt är mer intresserade av säkerhet än andra trafikanter. Han sa också att man inte kan nå mål inom trafiksäkerhet på annat sätt än genom MC-kollektivet själva.  

Jesper Christensen stack ut hakan angående körkortssystemet för motorcyklister. Han pekade på fokus under utbildningen ligger på att klara manöverprov med akrobatiska inslag i låg fart istället för körning på landsväg och inlärning av kritiska moment, t ex kurvteknik.

Magnus Klys berättade om hur en MC-tidning kan beskriva infrastrukturproblem.

Alla presentationer och tal finns här.


Genom SMC är du medlem i FEMA, Federation of European Motorcyclists Associations.