EU:s medlemsländer säger nej till besiktningskrav på MC och mopeder

2012-12-09

I stort sett alla EU-länder säger genom Ministerrådet nej till kommissionens förslag om att införa tvingande kontrollbesiktning av motorcyklar och mopeder i EU. Varje land ska få bestämma om detta själva. Man säger också nej till krav årlig besiktning för fordon äldre än sex år. Ministerrådet vill också lätta på kraven för fordon som sällan körs på landsväg, som till exempel historiska och tävlingsfordon. Detta är ett mycket bra beslut för Europas motorcyklister!

I dagarna fick SMC denna glada nyhet.  Den statistik som EU-kommissionen presenterat är långt ifrån tillräcklig för att tvinga medlemsstaterna till besiktning av motorcyklar och mopeder. Medlemsländerna, bland annat Sverige, vill ha ett direktiv istället för en förordning vilket ger större möjlighet för egna beslut. En mycket viktig mening har också lagts till: "Testing during the lifecycle of a vehicle should be relatively simple, quick and inexpensive.”

Ministerrådets beslut om kontrollbesiktning är ett stort steg framåt för SMC och alla europeiska MC-organisationer, särskilt i de länder där man inte har kontrollbesiktning. SMC komemr att tillsammans med andra fordonsorganisationer i Sverige uppvakta våra folkvalda EU-parlamentariker i frågan där frågan nu ska behandlas vidare. Eftersom EU:s medlemsländer klart tagit ställning kommer sannolikt EU-parlamentarikerna att följa denna inriktning.

MInisterrådets arbetsdokument 3 december 2012.
Sveriges Riksdags brev till EU:s institutioner om frågan.
EU-kommissionens förslag.