EU vill skärpa körkortskraven IGEN

2012-09-28

SMC har många gånger berättat om de nya körkortskraven som träder i kraft 19 januari 2013. Tyvärr har EU-kommissionen nu kommit med nya förslag som innebär ytterligare krav på provfordon som används vid uppkörning. Förslaget har utarbetats i hemlighet av kommissionens körkortskommitté, utan att synpunkter inhämtats från MC-organisationer eller utbildare.
SMC anser att förslaget enbart handlar om att göra det ännu svårare att ta körkort på MC istället för att öka säkerheten. SMC har uppvaktat berörda och hoppas att det går att stoppa förslaget!

I mitten av september fick SMC vetskap om att EU-kommissionens körkortskommitté tagit fram ett förslag som innebär nya krav på provfordon för motorcykel.  Det är uppseendeväckande eftersom körkortsreglerna inte trätt i kraft någonstans i Europa. Kommissionen vill införa dels en minimivikt, 180 kilo, samt höja minimieffekt till minst 50 kW för A-körproven. Detta kom som en blixt från en klar himmel för alla MC-organisationer i Europa, inklusive SMC. Förslaget har godkänts av samtliga EU-länder i körkortskommittén, utom Sverige.

Förslaget får konsekvenser inte bara för enskilda utan även för trafikskolor som investerat i nya motorcyklar. I många EU-länder kan man, inom ramen för de kommande reglerna, använda samma provfordon för A2 och A. I och med att kommissionen föreslår förändringar blir det inte möjligt. SMC har uppvaktat departement och Transportstyrelsen samt minister Catharina Elmsäter- Swärd i frågan. SMC har bland annat påtalat jämställdshetsaspekten, att många customhojar inte klarar kraven samt att kommissionens krav inte kommer att rädda liv - däremot bidrar ytterligare krav och restriktioner till att ännu fler väljer att ställa sig utanför körkortssystemet.

Kommissionens förslag ska behandlas av ministerrådet och EU-parlamentet. SMC uppmanar alla SMC-medlemmar att kontakta sin EU-parlamentariker i frågan, innan den ska behandlas. SMC återkommer med närmare information på hemsidan när vi vet tidplanen för behandling i parlamentet - det är viktigt att vi uppvaktar parlamentarikerna vid rätt tidpunkt!

SMC:s brev till Transportstyrelsen och Näringsdepartementet hittar du här.
EU-kommissionens förslag hittar du här.