Älgskadefondsföreningen bidrar till SMC:s skadefond

2012-10-22

Som MC-förare är man extra utsatt vid en viltolycka. Därför skänker Älgskadefondsföreningen 25 kr till SMC:s skadefond för varje SMC-medlem som väljer att teckna ett medlemskap. Eftersom att många MC-åkare äger fler än ett motorfordon så blir ett medlemskap i Älgskadefondsföreningen extra förmånligt eftersom att medlemsavgiften alltid är 120 kronor, oavsett antal fordon.

Älgskadefondsföreningen har två huvudsakliga syften. Det ena är att arbeta för att minska viltolyckor främst genom ett omfattande informationsarbete till trafikanter. Bland annat genom att delta i olika större publika arrangemang i hela landet.

Föreningen anordnar även föreläsningar och utbildningar inom viltolycksprevention och trafiksäkerhet för företag och organisationer. För detta ändamål har det tagits fram informationsfilmer och utbildningslitteratur. För att effektivt kunna driva opinion för viltolycksfrågor och påverkar beslut ingår Älgskadefondsföreningen i olika nätverk med Polisen, Vägverket, SOS Alarm och NTF m.fl.

Älgskadefondsföreningen andra syfte är att ge ekonomisk hjälp till de av föreningens medlemmar som kolliderar med vilt (björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår, örn samt ren). Varje år betalar föreningen ut cirka 2,5 miljoner kronor tilll drabbade medlemmar.

Viltolyckor drabbar även många av oss motorcyklister. Har man tur klarar man sig själv utan större skador, men oftast så brukar motorcykeln få sig rejäla törnar efter en smäll med vilt. Som medlem hos Älgskadefondsföreningen får man ekonomisk ersättning på mellan 500 och 8000 kronor att använda till självrisk- eller reparationskostnad vid en viltolycka. Medlemskapet i Älgskadefondsföreningen kostar 120 kr/kalenderår. Oavsett antal motorfordon du äger och om du har hel-, halv eller trafikförsäkring!

Läs mer om Älgskadefondsföreningen. Vid tecknande av medlemsskap, kryssa i rutan att du är SMC-medlem! Då skänker Älgskadefondsföreningen 25 kronor till SMC:s Skadefond.