Tack SMC Uppsala

2011-11-07

SMC Uppsala län är mycket aktiva då det gäller KNIX-kurser. Det är också ett mycket generöst distrikt. Vid verksamhetsårets slut har 30 777 kronor skänkts till SMC:s fonder, Krittos operation och CF-föreningen. Medlen har samlats in via KNIX-kurserna. 

Av deltagaravgiften för KNIX-kurs avsätts tio kronor till SMC:s Skadefond. Det har under 2011 gett 10 340 kronor.

Utöver detta har SMC Uppsalas funktionärer efterskänkt sin milersättning. Av detta har 5 486 kronor skänkts till SMC:s Skadefond och 5 493 kronor till Ezzos Minnesfond.

SMC Uppsala har haft två tjejdagar på Rörken till minne av Marina Karlsson. Överskottet, 2 035 kronor, skänktes till föreningen för Cystisk Fibros, CF.

Sist men inte minst, vid årsmötet för SMC Uppsala beslutades att återstående medel, 7 423 kronor, ska skänkas till insamlingen för Krittos operation i USA.

SMC tackar SMC Uppsala län för ännu ett år med generösa donationer!

Länk SMC:s skadefond.
Länk Ezzos Minnesfond.
Länk Krittos Facebooksida.