Tack SMC Uppsala

2011-07-05

Vid SMC Uppsalas körningar på Rörken och Järfälla samlar man varje år in tio kronor per deltagare till SMC:s skadefond.  Under 2010 inkom totalt 13 940 kronor till Skadefonden. 

10 000 kronor samlades in från Rörkens gokartbana och 3 940 kronor från Järfälla gokartbana under 2010. Det betyder att tio kronor från 1 394 personer som deltog i Knix-kurser totalt gav ett tillskott till Skadefonden.

Stort tack till SMC Uppsala för det generösa bidraget till SMC:s Skadefond.