Tack SMC Skåne

2011-12-15

Idag fick SMC:s rättsfond ett bidrag med 2 090 kronor från SMC Skåne. Styrelsemedlemmar har avstått från sin reseersättning och skänker den till Rättsfonden.
SMC riktar ett stort och varmt tack till SMC Skåne för den generösa gåvan!