SMC om riksdagsmotioner

2011-10-13

Ett antal motioner i riksdagen detta år rör motorcyklar och fyra  riksdagsmän vill att motorcyklar ska få en främre registreringsskylt! SMC har sedan förslaget dök upp första gången 2007 motarbetat det. Riksdagsmännen har fått personliga mail från SMC om varför motionen bör avslås. Det finns även goda exempel på motioner där SMC hoppas riksdagen fattar beslut som innebär säkrare räcken och momsbefrielse på körkortsutbildning. 

Ett antal medlemmar har kontaktat SMC och frågat om vi gör något i frågan. Svaret är ja, det gör vi. Dels genom kontakt med utskotten, innan motionerna behandlas, dels genom kontakt direkt med riksdagsmännen. Detta är ett av de mail som SMC skickat till riksdagsmännen som vill ha en främre skylt på MC:

"Jag såg er motion och med anledning av den kommer här synpunkter från Sveriges MotorCyklister. SMC hoppas att Trafikutskottet och Riksdagen avslår motionen. Jag har mailat er tidigare då ni skrivit motion i samma ärende.

SMC har flera år i rad uppmanat motorcyklister att hålla hastigheten. Det gäller både på landsväg och förbi fartkameror. Det är nämligen den absolut bästa åtgärden för att undvika diskussioner om en främre registreringsskylt, något ingen svensk motorcyklist vill ha. Och något som saknar grund i EG-direktiv som avgör hur en motorcykel ska vara beskaffad. Och, eftersom Sverige har en lag som kräver föraransvar och inget tyder på förändring är förslaget ogenomförbart utan att hjälmlagen avskaffas. Varken inom Trafikverket eller Transportstyrelsen förs diskussioner om en främre registreringsskylt på motorcykel.

Budskapet har helt klart gått fram eftersom antalet motorcyklister som fångades på bild under 2010 var 8 233 vilket är en minskning med 42,8 % jämfört med året innan då 14 441 MC-förare fotades i ATK-kameror.
Även antalet bilister hade sjunkit med 4,5 % och uppgick till 210 068 fordon under 2010. Bara 30 % av de fordon som registreras i ATK-kamerorna lagförs och betalar utfärdade bötesbelopp. Motorcyklister är med andra ord en minoritet som överträder hastighet vid kameror. Att påstå att det blir likhet inför lagen om motorcyklar får en främre registreringsskylt är därför helt felaktigt.

Att hastighet är ett problem bland motorcyklister är ingen hemlighet. Varje år dödas och skadas allt för många motorcyklister bland annat beroende på att man hållit en hastighet man inte kan hantera. Det är viktigt att motorcyklister inser sina begränsningar och kör inom dessa. Det handlar till exempel om att sänka farten inför kurvor och korsningar eftersom Trafikverkets djupstudier visar att 44 % av dödsolyckorna sker i kurvor och 27 % i korsningar. Många är inte medvetna om hastighetens betydelse för stoppsträcka om något oförutsett dyker upp. En viktig faktor för att uppnå detta är att motorcyklisterna kör i hastigheter de kan hantera. SMC bedriver kurser i just broms- och kurvteknik för dem som redan har körkort.

Mer effektivt än kameror är polisövervakning IRL, något SMC hellre ser istället för fler kameror. Trafikverkets djupstudier visade att 25 % saknade MC-körkort bland dem som omkom 2004-2007. Av de motorcyklister som omkom ifjol saknade en tredjedel MC-körkort. Över 20 % var påverkade av alkohol och/eller droger. Körkortslösa och berusade förare går aldrig att upptäcka i kameror. En främre skylt på motorcyklar kommer inte att rädda livet på motorcyklister, det finns mängder av mer effektiva åtgärder!

Till sist: Motorcyklister är säkerhetsmedvetna, precis som alla andra trafikanter. Det visar en studie SMC och NTF genomförde ifjol. Det finns egentligen bara en punkt där MC-förare är sämre än bilister, och det är just hastighet. En främre skylt och lag om ägaransvar för enbart motorcyklister kommer inte att lösa det problemet. Studien finns här.

Vill du träffa SMC och diskutera trafiksäkerhet står vi gärna till tjänst! Vi arrangerar vart eller vartannat år en kväll på MC för Trafikutskottet."

De riksdagsmän som vill att motorcyklister ska ha en främre registreringsskylt och att ägaransvar ska införas för MC-ägare är: Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (S) ; Phia Andersson (S) ; Marietta de Pourbaix-Lundin.

Helen Pettersson (s) i Stockaryd kräver säkrare trafikmiljö för motorcyklister. Det är ett förslag där SMC vet att motionären fått positiv respons från motorcyklister.

Sten Bergheden (m) föreslår att riksdagen avskaffar moms på körkortsutbildning samt att man ska kunna få körkortslån genom CSN.

Motion från Anders Andersson (KD) gäller körkortskrav för elmotorcyklar.

Ett antal riksdagsmän föreslår krav på reflexväst som säkerhetsutrustning i bilar.

riksdagens hemsida finns alla riksdagsledamöters e-postadress om det är någon du vill kontakta med anledning av motionerna!